Cum este prezent Christos la Cina Domnului?

Elevii clasei a IX a C de la Liceul NOUA SPERANŢĂ la ora de educaţie  religioasă au discutat despre CINA DOMNULUI. La un moment dat unul dintre ei i-a spus profesorului : nu înţeleg unde-i Christos în timp ce se oficiază cina. O altă elevă a spus: nici eu nu înţeleg dacă pâinea şi vinul sunt de fapt trupul şi sângele lui  Christos în mod real sau sunt doar nişte  simboluri.

Profesorul a fost pus într-o situaţie destul de delicată . A avut însă un moment de tresărire şi le-a spus elevilor că poate cel mai bine ar fi să abandoneze acum discuţia pe această temă şi în următoarele săptămâni să meargă la diferite biserici unde se oficiează Cina Domnului şi să vadă pe viu ce se întâmplă.

În prima duminică s-au dus la Biserica romano-catolică VIA DOLOROSA. S-au aşezat cu toţii în bănci şi au ascultat în tăcere acordurile unei orgi ce cânta o bucată dintr-o piesă de Bach. Apoi s-a făcut tăcere. Preotul a venit în faţa altarului  şi având în mână o bucată de pâine nedospită a ridicat-o în sus în semn de adorare şi a rostit cuvintele „ Acesta este trupul Meu”. Apoi preotul înainte de a distribui în mod personal credincioşilor din pâinea nedospită a spus: Christos este prezent în această „ Eucharistie” , Christos este prezent în acest sacrament. El, Christos realizează aici şi acum o activitate jertfitoare reală şi imediată, repetabilă pentru voi cei prezenţi dar şi pentru sufletele sărace din Purgatoriu”. Apoi, au venit rând pe rând , într-un şir indian, credincioşii. Preotul le-a pus pe buze bucata de pâine nedospită şi fiecare s-a reântors la locul lui. Apoi preotul a luat potirul cu vin  şi rând pe rând cei prezenţi la „ mesa „ ( Cina Domnului) au primit o sorbitură de vin”. După terminarea slujbei, elevii şi profesorul s-au aşezat pe nişte bănci din parcul de alături de biserică şi au început discuţia.

Profesorul i-a întrebat: care sunt observaţiile pe care le-au făcut?

Elevii au început să spună: numai preotul a avut acces la altar şi numai el a împărţit totul; preotul a ridicat bucata de pâine în sus rostind o binecuvântare; preotul a spus că bucata de pâine este de fapt trupul lui Christos; toţi au băut pe rând din acelaşi pahar.

Apoi profeorul a făcut câteva precizări, vizavi de ceea ce s-a întâmplat în biserică la cină. (1) bucata de pâine nu era Trupul lui Christos chiar dacă afirmaţia Scripturii spune „ acesta este trupul meu” .Domnul Isus a spus în alte contexte: eu sunt viţa, eu sunt uşa, ceea ce denotă că a vorbit în mod simbolic. (2) faptul că se consideră că la cină Christos realizează din nou un act jertfitor, sugerează că nu este suficientă jertfa lui Christos o singură dată pentru toate păcatele şi că aceasta se repetă la fiecare cină. (3) certitudinea că păcatele omului au fost iertate odată pentru totdeauna printr-o singură jertfă, este înlocuită cu ideea de ispăşire periodică a păcateleor prin participarea la cină. (4) faptul că numai preoţii pot oficia Cina Domnului nu este în concordanţă cu învăţătura Scripturii că toţi credincioşii sunt „ o preoţie sfântă” (4) multă vreme preoţii nu dădeau vinul să fie băut la cină cu toate că Domnul Isus spune „ beţi toţi din el”. Făceau lucrul acesta, ca nu cumva din greşeală să fie vărsat sângele lui Christos.

A doua duminică profesorul i-a dus la Biserica Lutherană unde se oficia Cina Domnului. Acolo pastorul  a spus: Christos este prezent aici, apoi a rostit cuvintele din Catehismul mic a lui Luther „ Ce este Sacramentul de la altar  ? Este sângele şi Trupul Domnului nostru Isus Christos de sub pâine şi vin, pentru noi creştinii ca să-l mâncăm şi să-l bem, instituite de însuşi Christos”. Unii din elevi au început să se uite împrejur să vadă pe unde o fi Christos şi pe unde îşi va face apariţia. Dar nu s-a întâmplat nimic.  În următoarea oră de religie profesorul a pus două întrebări cu privire la Cina Domnului din Biserica Luterană: (1) Cum poate fi trupul fizic a lui Christos , în natura sa umană, prezent peste tot? (2) Când Domnul Isus rosteşte „ acesta este trupul meu”  în contextul cinei vorbeşte despre o realitate fizică sau spirituală?

În următoarea duminică s-au dus cu toţii la Biserica Baptistă Speranţa să vadă şi să participe la Cina Domnului. Pastorul, după ce a citit cuvintele apostolului Pavel adresate corintenilor cu privire la Cină a spus: pâinea aceasta simbolizează trupul frânt a lui Christos pentru mine şi pentru tine. Vinul din paharul acesta simbolizează sângele lui Christos ce a curs la Golgota pentru noi. Pâinea şi vinul sunt simboluri. Luaţi toţi din această pâine, beţi toţi din acest pahar. Domnul Isus este prezent în mod simbolic prin pâine şi vin şi prin Duhul simţim şi conştientizăm prezenţa Lui, de aceea  ascultaţi glasul Domnului care zice: „Să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea. Când faceţi lucrul acesta voi vestiţi moartea mea. Şi faceţi lucrul acesta până voi veni Eu.”