Rămâneţi etern împreună!

O  poezie dedicată lui Ema şi Kevin cu ocazia căsătoriei (22 august 2015)…

11924211_10102115115813117_3951380636956441686_n

Rămâneţi  etern împreună

Curaţi…trăiţi-vă viaţa în Domnul

Zburaţi spre Eternul senin

Spre viaţa ce nu cunoaşte nici un chin.

Iubind…navigaţi în pace, în fericire

Pe unde şi valuri

Pe culmea nădejdii

Spre Ţara promisă

Spre Dumnezeu…suprema Iubire

Făuritor şi artizan în nemurire.

 

Rămâneţi etern împreună

Vegheaţi…rugându-vă Lui ne-ncetat

Munciţi cu râvnă sfinţită

Trăindu-vă în belşug umblarea smerită

Privind încrezători spre ţelul suprem…

Viaţă împlinită în Dumnezeu.

Voi bucuraţi-vă neîncetat

Şi-atunci când plânsul brăzdează fiinţa,

Învingeţi necazul şi truda…

Vorbiţi cu Dumnezeu

Că-n El e biruinţa!

 

Rămâneţi etern împreună

Cântaţi …plini de-o pace cerească

Savuraţi infinitul

Daţi voie lui Christos în voi să crească!

Slăviţi-L cu viaţa

Lăudaţi-L mereu

Trăiţi incandescenţa

Vieţii gravate în Dumnezeu !

 

Ema şi Kevin

De acum sunteţi una

Sunteţi o unitate de sine stătătoare,

Aveţi în voi Cuvântul

Aveţi în voi Puterea

Fiţi înţelepţi în toate

Şi duceţi pân la moarte

În dragoste curată

Lucrarea care v-a fost încredinţată!

Dacă Biserica este una de ce sunt astăzi atâtea biserici şi culte religioase?

Ionică, un bărbat la 42 de ani, membru în Biserica Speranţa a fost profund marcat de provocarea pe care Cuvântul lui Dumnezeu i-a făcut-o duminică în cadrul serviciului de dimineaţă. Pastorul bisericii la finalul predicii în secţiunea de aplicaţii, a îndemnat membrii să-şi invite vecinii şi prietenii la săptămâna de evanghelizare. Plin de entuziasm la întoarcerea acasă , în scara blocului s-a întâlnit cu vecinul Traian. Cum l-a vazut i-a spus:

-Vecine, săptămâna viitoare la biserica noastră se organizează o săptămână de evanghelizare. Te invit să vii şi tu.

– Uite care e treaba Ionică, vin dacă ştii să-mi răspunzi …de ce sunt astăzi atâtea biserici, atâtea culte?

Ionică…n-a ştiut ce să-i răspundă şi s-a eschivat spunându-i lui Traian că acum se grăbeşte dar zilele următoare îşi va face timp să discute cu el această chestiune. Urcând scările a dat nas in nas cu Marcela vecina de la patru. A salutat-o şi apoi i-a spus:

-Marcela, la noi la biserică se organizează o săptămână de evanghelizare, te invit să vii şi tu.

În loc de răspuns Marcela i s-a adresat pe un ton aspru:

– Ionică mai lasă-mă cu biserica,…tu mă chemi la biserica baptistă , vecina de la trei mă chemă la biserica penticostală, prietena mea mă cheamă la martorii lui Iehova…iar mama când mă duc acasă mă cheamă cu ea la biserica din sat, o biserică ortodoxă. Şi peste toate acestea prietenul meu cu care intenţionez să mă căsătoresc mă bate la cap să facem cununia la biserica greco-catolică. Nu mai înţeleg nimic…de ce sunt atâtea biserici dacă este un singur Dumnezeu?

Ionică a realizat că are o problemă…nu ştie ce să răspundă la asemenea întrebări şi comentarii.

Şi-a pus în gând să se edifice asupra acestei chestiuni. Miercuri, la întâlnirea grupului mic l-a întrebat pe Matei unul din prezbiterii bisericii:

-Frate, de ce dacă Scriptura vorbeşte despre o singură Biserică astăzi sunt atâtea biserici. Numai în România sunt recunoscute peste 14 denominaţiuni? Mă întreabă vecinii mei despre acest fapt şi nu ştiu ce să le răspund.

Matei, după câteva momente de suspans şi ezitare…i-a spus lui Ionică că… aproximativ 1000 de ani de la momentul înfiinţării Bisericii Primare, cu toate că existau mici diviziuni în interiorul bisericii…in exterior era o anumită unitate. S-a întâmplat ceva în anul 1054 când partea de răsărit a bisericii ( Biserica Ortodoxă de asăzi) s-a rupt efectiv de Biserica Apuseană ( romano-catolică).

– Ce s-a întâmplat de fapt? ( întrebă Matei)

– Papa de la Roma, conducătorul bisericii din acea vreme a schimbat un crez bisericesc cu de la sine putere, în virtutea autorităţii sale de conducător al bisericii. De fapt problema care a fost tranşată cu acea ocazie era legată de „ duhul sfânt” despre care Biserica de Răsărit spunea că purcede de la Tatăl pe când Biserica de Apus spunea că „ Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi de la Fiul”. În acel moment a apărut schisma şi Biserica s-a divizat în Biserica de răsărit ( ortodoxă) şi Biserica de Apus ( catolică).

– Am înţeles că s-au divizat în două dar ce s-a întâmplat după… pentru că azi nu sunt numai două biserici     ?

– A urmat un alt moment în jurul anului 1521 ( continuă Matei să spună)…momentul în care Martin Luther a încercat să reformeze Biserica romano-catolică. În timp ce studia cartea Romani a înţeles că noi nu ne putem cîştiga mântuirea prin fapte sau plătind „indulgenţe” papei, ci numai Harul lui Dumnezeu ne mântuie. A fost excomunicat, dat afară din Biserica Romano- Catolică şi aşa a apărut Biserica Protestantă. Câţiva ani mai târziu, din Biserica Protestantă  s-a pornit acţiunea de curăţare a bisericilor de necredincioşi . În urma acestor acţiuni, care i-a avut ca vârf de lance pe anabaptişti, au început să se formeze biserici separate. În secolele care au urmat, protestantismul s-a divizat în sute de grupări. Aşa au apărut bisericile baptiste, lutherane, reformate, metodiste, prezbiteriene.  Mai mult decât atât …Biserica Anglicană cu toate că nu a vrut să se separe de Roma a fost excomunicată. Şi putem continua până în zilele noastre.

– Şi ce le pot spune oamenilor care mă întreabă „ de ce sunt atâtea biserici” cum să argumentez şi să explic o asemenea realitate?

– Sunt două realităţi mari care au generat această diviziune a Bisericii în timp. Pe de-o parte divergenţele teologice care au apărut între diferite grupări şi biserici locale. Pe de altă parte o atitudine de mândrie, ambiţie şi aroganţa  a unor lideri ai acestor biserici. Aşadar nu Dumnezeu a produs divizarea. Oamenii sunt cei care au provocat fărâmiţarea bisericii vizibile.

– Nu au fost şi motive de separare care pot fi considerate oarecum corecte ?

– Ba da. Au fost motive doctrinare, motive de conştiinţă şi consideraţii practice.

– Au fost motivele doctrinare întodeauna o motivaţie corectă , realistă?

– Trebuie să recunoaştem că de cele mai multe ori doctrinele care au produs schisma…au fost  mai puţin clare şi fundamentate cum ar fi: forma de guvernare a bisericii, natura prezenţei lui Christos la cină şi aspecte privitoare la sfârşitul veacului.

– Ce să le spun oamenilor când spun „ este un singur Dumnezeu, o singură Scriptură” de ce sunt atâtea biserici?

Matei, s-a uitat la Ionică şi apoi i-a spus răspicat: Dumnezeu este unul singur, Scriptura este una… dar oamenii care alcătuiesc Biserica sunt mulţi şi diferiţi! Acolo unde sunt mai mulţi… întodeauna vor fi mai multe opţiuni.