Rugă pentru noul an…

ruga2

Doamne … învaţă-ne să numărăm bine

Clipele şi zilele din anul ce vine,

Să căpătăm minte şi inimă-nţeleaptă

Umblând cu demnitate pe calea dreaptă.

Doamne… satură-ne în fiecare dimineaţă

Cu bunătatea izvorâtă din a Ta Viaţă,

Să căpătăm bucurie şi pace din plin

Trăind copleşiţi de Harul Divin.

Doamne… înveseleşte-ne necontenit

Atâtea zile câte-n urmă ne-ai smerit,

Să căpătăm încredere şi siguranţă de sine

Păşind prin dureri alături de Tine.

Doamne…arată-ne zilnic a Ta îndurare

Sfinţindu-ne mâinile angajate-n lucrare,

Să căpătăm putere şi destoinicie

Lucrând cu rodnicie în a Ta Împărăţie.

Doamne…fie peste noi a Ta bunăvoinţă

Însoţită de ungere sfântă şi credinţă,

Să strălucim în lume ca un far luminos

Arătând calea spre Slava lui Christos!

Încrede-te în Domnul…

incredere

 

Încrede-te din inimă în Domnul,

Puterea Lui emană pulsaţie eternă,

El sfarmă baricadele semeţe

Dăruind … lumină … căldură paternă.

 

Nu te bizui pe-a ta raţiune,

E doar fărâmă de-nţelepciune divină,

Cu ea singuratică … nu vei străbate

Nici cel mai infim atom de lumină.

 

Recunoaşte-L în toate căile tale,

Prin umedele văi, pe culmile-nsorite,

Şi în vâltoarea vieţii pelegrinând prin lume

Păstrează calea dreaptă…spre zările slăvite!

 

Isus Lumina lumii- Suprema-ncoronare

Va netezi cărarea călcată-n ascultare,

Şi-n taina umilinţei…purtând a Lui Cuvânt,

Tu vei cunoaşte viaţa eternă …în splendoare

O noapte…

Noapte2

E-o noapte mirifică de cleştar

Păienjeniş de stele pe boltă licăresc,

O linişte supremă aşteaptă un Cuvânt,

deodată… o explozie de Har Dumnezeiesc.

 

Un astru-n strălucire brăzdează orizontul

Gravând pe-al vieţii Univers- ÎMPLINIRE!

O taină de veacuri ţinută ascunsă…s-a ‘nfăptuit,

Pe Terra s-a născut – ETERNA IUBIRE !

 

Infinitul…fredonează o simfonie sfântă,

Steaua străluceşte…emanând raze călăuzitoare

Spre Betleemul păcii- speranţa muribundă,

ISUS – Lumina Lumii – Suprema încoronare!

Cum sărbătorim Crăciunul ?

În fiecare an când se apropie Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului… văd împrejurul meu o forfotă ciudată. Străzile se îmbracă în lumini multicolore. Pieţele sunt pline de brazi sacrificaţi pentru a fi „plantaţi” pentru o vreme prin casele noastre… iar mai apoi aruncaţi la coşul de gunoi. Parcările hypermarketurilor sunt pline de maşini a căror portbagaje aşteaptă să fie umplute de tot felul de „oferte”. Oamenii în pragul Crăciunului fac o serie de lucruri care ţin de trupul acesta muritor… uitând semnificaţia sărbătorii.

De fiecare dată când văd aceste imagini mă întreb…oare cum ar trebui să ne pregătim de sărbătoare? Oare… lumini, case împodobite, mese îmbelşugate este ceea ce aşteaptă de la noi Pruncul născut în iesle?

Vă sugerez de aceste sărbători să facem un exerciţiu pe care ni-l propune Corul Evanghelic , prin colindul ASTĂZI VIN SĂ-MI PLEC GENUNCHII , o capodoperă a poetului Traian Dorz .

 

Cântarea Mariei…

Cu ceva vreme înainte să se nască Mesia, Maria a prefaţat acel moment printr-o cântare. În pragul Sărbătorii Naşterii Mântuitorului când colindele pătrund pe toate canalele în casele noastre vă invit să recitiţi cuvintele acelei cântări. În timp ce o recitiţi,  ascultaţi  „Ave Maria”  interpetată la saxofon de Oussama Zaher.  

„Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi. Pe cei flămânzi i−a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i−a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci Şi−a adus aminte de îndurarea Sa cum făgăduise părinţilor noştri − faţă de Avraam şi sămânţa lui în veac.” 

Luca 2: 46-55 ( Versiunea Cornilescu)

Cine sunt eu ?

,,Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n−a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine.” (1 Corinteni 15:10)

 

Eu sunt un lut

Plămădit de Mila Divină

Conceput a trăi pe Pământ

Emanând… Sacra – Sfântă Lumină.

 

Eu sunt un lut

Ridicat dintre ruine

Căutător al comorii sfinte

Eternitate- zările divine.

 

Eu sunt un lut

Conceput fiinţă pe Pământ

Raţiune-n zbor spre perfecţiune

Unica, umplută cu Duhul Sfânt.

 

Eu sunt un lut

Viaţă- ce imploră sfinţire

Caracter nobil- în formare

Nemuritor- în devenire.