La iesle…(5)

La ieslea din Betleem au venit şi magii din îndepărtatul răsărit.

La iesle…magii au venit călăuziţi de-o stea, care i-a călăuzit pe toată perioada călătoriei lor.

La iesle….magii au venit să cunoască singura căpetenie desăvârşită care a trăit vreodată printre noi muritorii: Împăratul împăraţilor şi Regele regilor.

La iesle…magii au venit să se închine cu darurile lor Pruncului Isus, cel care este Păstorul poporului lui Dumnezeu.

La iesle…suntem călăuziţi să ne îndeptăm paşii şi noi, ca să-i aducem în dar inima noastră.