La iesle… (1)

Ieslea din Betleem este locul unde Dumnezeu prin îngerul Său a adus cea mai bună veste din toate timpurile…pentru noi oamenii.

Ieslea…este locul unde a răsunat vestea bună :Emanuel – Dumnezeu a coborât printre noi şi este cu noi.

Ieslea…este locul unde a răsunat cea mai extraordinară şi aşteptată veste: ni s-a născut  un Salvator.

Ieslea…este locul unde a răsunat pentru întâia oară Evanghelia : Isus Christos este Mântuitor şi Domn.

Să ne bucurăm şi anul acesta la iesle…ducând cât mai multor oameni această veste extraordinară: Isus Christos este Domn şi Mântuitor.