NU TE TEME… Christos e Păstorul cel Bun!

NTT05.10

Predicator poate fi oricine, cu un pic de şcoală şi practică. Mai ales în zilele nostre, când sunt atâtea ,,şcoli laice” care produc vorbitori motivaţionali. Învăţător poate fi oricine, care face o şcoală adecvată şi un curs bun de pedagogie. Cu o practică mai îndelungată, poţi dobândi abilităţi deosebite de învăţător. Păstor nu poate fi oricine, chiar dacă are o şcoală teologică făcută la cea mai tare universitate creştină, fie ea şi din America. Ca să fii păstor, trebuie să ai acea ,,ungere divină” care să te ajute să te porţi aşa cum se poartă cu adevărat un păstor de suflete. Isus Christos este singurul model viabil de păstor. Numai acela care trăieşte şi slujeşte după modelul Păstorului cel Bun, poate să fie un păstor autentic. Din păcate, mulţi din aceia care au devenit printr-o anumită conjuctură păstori, sau au fost aleşi de unele biserici în această slujire, au falimentat lamentabil, transformându-se în timp în nişte bieţi ciobani, care mână şi adună oile după bunul lor plac, mânaţi adesea de interese doar de ei ştiute. Ca să-i putem deosebi pe păstori de ciobani, să privim cu atenţie la modelul pe care l-a lăsat Christos- Păstorul cel Bun.

Christos îşi paşte turma cu gingăşie. Pentru El toţi membrii turmei sunt extrem de importanţi. Pe ,,miei”…copii nou născuţi…îi ia în braţe, ca să se simtă în siguranţă. Dacă este nevoie, îi strânge la piept, ca să-i încălzească şi să-i înflăcăreze pentru El. Pe ,,oile care alăptează” …adică pe acei creştini maturi în stare să-i hrănească pe bebeluşii în Christos, îi călăuzeşte cu blândeţe. Vede în ei rolul important pe care-l au, în creşterea şi menţinerea vigorii turmei. Vede în ei… nu nişte competitori ci un ajutor indispensabil turmei.

Christos îşi paşte turma în locuri potrivite. O duce în păşunile verzi ca să se sature. Pentru Christos hrana este esenţială pentru turmă. După aceea o duce la ape de odihnă şi o ajută să meargă pe calea dreaptă. Păstorul cel bun este preocupat de calitatea şi consistenţa hranei pentru turmă dar şi de călăuzirea acesteia, ajutorarea acesteia de a croi cărări drepte. Păstorul cel bun este preocupat ca turma să înveţe să se ,,odihnească” în Christos.

Christos îşi paşte turma cu multă grijă. El se îngijeşte de fiecare,,miel, oiţă, oaie” din turmă. Le cercetează să le vadă sănătatea şi problemele cu care se confruntă. Şi face lucrul acesta printr-o prezenţă permanentă în mijlocul turmei. Chiar şi atunci când turma este risipită, El se plimbă de la unele la altele, de la un grup la altul şi le adună din nou împreună. Este preocupat de unitatea turmei şi nu de uniformitatea ei. Este preocupat să le ţină împreună, chiar dacă unele sunt mai nărăvaşe iar altele mai leneşe.

Christos îşi paşte turma prin Cuvântul Său. Este preocupat să le ajute rânduilelile Lui. Le învaţă cum să meargă după El. Le învaţă cum să păzească tot ce le spune. Este preocupat să le ajute să vadă pericolele şi să acţioneze în consecinţă. Ele sunt motivate permanent să nu iasă din rânduielile Lui. Şi face acest execiţiu cu ele , până când acesta devine un mecanism al comportării lor. Păstorul cel bun foloseşte Cuvântul Domnului pentru turma lui.

Christos îşi paşte turma în ciuda circumstanţelor nefavorabile. Turma este supusă adesea peicolelor. Sunt momente când oile sunt risipite din diferite motive. Unele se aventurează prin locuri periculoase şi pier. Cu toate acestea, El nu abandonează slujba. Pe cele care le poate recupera, le ajută să treacă şi prin foc. Numai cele care-l ascultă şi acceptă ceea ce El face, făcându-l Domn şi Dumnezeu, fac faţă circumstanţelor nefavorabile. Păstorul cel bun nu-şi abandonează turma, chiar dacă sunt momente când ea rămâne numeric. ..doar o mică parte.

Christos îşi paşte turma în mod sacrificial. Pentru Christos n-a fost o problemă să-şi dea viaţa pentru turmă. El aplătit preţul ca să-şi păstreze turma. Pentru păstorul cel bun, nici un sacrificiu pentru turmă nu este prea mare. Renunţarea de sine este o calitate esenţială a păstorului cel bun. De dragul lor este gata să renunţe la sine, la orgolii, la interese, la…viaţa lui privată.

Christos îşi paşte turma la un standard înalt. El este interesat de desăvârşirea lor. Şi asta înseamnă să facă Voia lui. El lucrează în ele ceea ce este plăcut Lui. Păstorul cel bun ridică standardul turmei. Pe el îl interesează ca fiecare din turmă să devină desărvârşit şi destoinic pentru orice lucrare bună.El vrea ca fiecare să facă orice lucru ,,ca pentru Domnul”. Cultivă în turmă preocuparea pentru Slăvirea lui Dumnezeu.

Christos îşi paşte turma ca un episcop de suflete. El supreveghează viaţa fiecăruia care face parte din turmă. Este preocupat să ajute la călăuzirea fiecăruia în umblarea de zi cu zi. Păstorul cel bun se uită cu atenţie la fiecare,,oaie” din turmă, la sănătatea ei, la nevoile ei, la preocupările ei. El este un adevărat episcop pentru fiecare. Nu ezită să acorde timp special fiecăreia.

Christos îşi paşte turma oferindu-se model de trăire. El merge înaintea turmei. Deschide cărarea ca oile să vadă pe unde să meargă. El s-a dat exemplu de trăire şi slujire. Modelul lui Christos de păstor… te îndeamnă să calci pe urmele Lui. Trăirea, purtarea, devotamentul şi slujirea păstorului cel bun este un imbold pentru turmă. Numai cel care croieşte cărări drepte, în toate domeniile vieţii, este un păstor bun. Şi cărării drepte i-a stabilit traiectoria Christos!

Christos îşi paşte turma spre limanul vieţii veşnice. El îşi duce turma spre limanul veşnic, acolo unde nu-i va mai fi foame şi soarele nu o va mai dogorî. Christos – Păstorul cel Bun are o singură preocupare pentru turma sa, să o ajute să ajungă la izvoarele apelor vieţii, acolo unde El este Domnul şi Împăratul. Păstorul cel bun are un singur obiectiv pentru ,,oile lui”, ca ele să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug. Este procupat ca niciuna să nu piară şi fiecare să fie condusă spre limanul vieţii veşnice …ca să capete cununa care nu se veştejeşte.

Mi-aş dori să am parte şi să ai parte de un asemena păstor. Mi-aş dori să fii un asemenea păstor, dacă Domnul te-a chemat la o asemenea slujbă. Şi dacă nu ştii cum să te porţi într-o asemenea slujbă, priveşte cu atenţie la Christos- Păstorul cel Bun şi nu te teme să înveţi de la El, cum să fii un adevărat păstor. Dar să ştii că o asemenea decizie costă. Eşti gata să plăteşti costul?