NU TE TEME… Christos înlătură îndoiala!

NTT05.8

Când vorbim despre Toma, printre altele vorbim despre îndoială. Îndoiala este o realitate cu care ne confruntăm fiecare, vrem sau nu vrem să recunoaştem. Tudor Ocrovian spunea: ,, Să te ferească Dumnezeu de cei care au doar convingeri şi nici o îndoială”. Ar fi prea perfecţi acei oameni. Şi un singur om a fost perfect…Omul Isus Christos. Numai că El a fost suă la sută  Om şi Dumnezeu. Sigur că ,,îndoiala nu este o stare plăcută…” vorba lui Voltaire, dar este o evidenţă a vieţii noastre cotidiene. Ne îndoim adesea de multe lucruri şi avem nevoie de dovezi ca să alungăm îndoiala. Îndoiala lucrează însă în viaţa noastră a fiecăruia. Honore de Balzac spunea că: ,,Un minut de îndoială face cât o veşnicie de suferinţă”. Îndoiala aduce suferinţă în vieţile noastre. Shakespeare spunea că ,, Îndoielile noastre sunt trădătoare şi ne fac să pierdem lucrurile bune pe care altfel le- am putea câştiga, din teama de a încerca”. Îndoiala ne produce adesea pierderi, unele chiar ireversibile. Publius Terentius After trage un semnal de  alarmă când spune: ,,Când mintea se îndoieşte, cel mai mic impuls este suficient pentru a o lua pe un drum greşit”. Îndoiala ne poate pune uneori pe o pistă greşită.Vasile Ghica este însă mai optimist când exclamă: ,,Numai îndoielile ne-au verticalizat”. Cu alte cuvinte, el ne aminteşte că îndoielile noastre ne-au adus adesea cu picioarele pe pământ şi ne-au ajutat să ne definim şi verticalizăm viaţa. Există însă un mare pericol aşa cum îl descrie Valeriu Butulescu…,,Mi-am făut din îndoială un chip cioplit”. Şi când îndoiala devine un idol, viaţa mea şi viaţa ta este în mare pericol. Ce-i de făcut? Filozoful Goethe enunţă o soluţie: ,, Îndoiala poate fi înlăturată doar printr-o acţiune”. O acţiune simplă, o acţiune prin care să duci îndoiala ta la Acela care o poate înlătura. Cine poate înlătura îndoiala din viaţa noastră? Numai Isus Christos! Aşadar când vine îndoiala…nu te teme ci du-te cu ea la Christos!

Isus Christos a înlăturat îndoia lui Ioan Botezătorul. Care era îndoiala lui? Ioan Botezătorul era în puşcărie, de unde află ceea e face Isus. Îşi cheamă ucencii şi îi trimite la Isus cu o întrebare : Este El cel care trebuia să vină sau să aştepte pe altul? Ioan l-a botezat, probabil a văzut şi unele din lucrările Lui şi dintr-o dată…în vreme ce se afla în puşcărie are o îndoială: este sau nu este el Mesia. Cum rezolvă Isus problema îndoielii lui? Le spune ucenciilor lui Ioan să se ducă şi să-i spună acestuia ceea ce au auzit şi ceea ce văd: orbii capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi iar sărmanilor li se predică Evanghelia. Isus îi trimite la Ioan cu evidenţe. Ce trebuia să facă Ioan ca să scape de aceea îndoială? Să creadă în vorbele lui Isus şi în evidenţele prezentate de ucenicii lui.

Isus Christos a înlăturat îndoiala lui Marta. Care era înoiala ei? Fratele ei Lazăr bolnav fiind… murise. Era de acum de patru zile în mormânt, când Isus se pregăteşte să se ducă acolo. Când ajunge la mormând, Marta îl întâmpină şi îi dă de înţeles lui Isus că nu se mai poate întâmpla nimic, este mult prea târziu, au trecut patru zile de la îngropare. Marta se îndoia de faptul că Isus ar mai putea să-l învieze pe Lazăr. Ce face Isus? Le cere celor prezenţi să dea piatra la o parte, apoi îl strigă pe Lazăr. Acesta iese din mormânt, înfăşurat  în fâşiile de pânză cu faţa acoperită cu un ştergar. Ce trebuia să facă Marta ca să scape de acea îndoială? Să creadă că Isus îl poate învia pe Lazăr, să creadă ceea ce a spus Isus ceva mai devreme: fratele tău va învia!

Isus Christos a înlăturat îndoiala lui Toma. Care era îndoia lui? N-a fost prezent în camera unde se încuiaseră ucenicii, atunci când a venit Isus după înviere. Când ei i-au relatat că l-au văzut pe Isus cel înviat, el şi-a manifestat îndoiala. A spus-o clar şi răspicat: până nu văd semnul cuielor şi nu pun mâna în coasta lui, nu cred că l-aţi văzut şi implicit că este viu. Ce face Isus? O săptămână mai târziu când Toma era împreună cu ucenciii în camera de sus, Domnul Isus se înfăţişează înaintea lor. Îl cheamă pe Toma, îi arată mîinile străpunse, îi ia mâna şi i-o pune în coasta lui să se convingă că El este şi că este viu. Ce trebuia să facă Toma? Să creadă spusele ucenicilor că Isus este viu, cu atât mai mult cu cât Domnul le spusese în repetate rînduri că… va învia.

Nu te teme când vine îndoiala în viaţa ta! Nu căuta evidenţe ci du-te cu  îndoiala ta la Isus! Nu uita însă că ai nevoie de credinţă… ca Domnul să-ţi rezolve îndoiala. Şi când îndoiala ta este spulberată, nu uita să faci ce-a făcut Toma…să-l recunoşti pe Christos ca Domnul tău şi Dumnezeul tău.