NU TE TEME … Biserica este a lui Christos!

NTT05.7

Trăim într-o vreme în care oamenii leagă biserica de numele persoanei care o păstoreşte. Nu de puţine ori auzim expresii de felul…ai fost la biseica lui X-ulescu, sau ai auzit ce s-a întâmplat la biserica lui cutare. Din păcate sunt mulţi oameni care fac această confuzie astăzi. Au impresia că cei care slujesc şi păstoresc biserica respectivă sunt şi stăpânii ei. Cum s-a ajuns aici?  În primul s-a întâmplat ceva pe parcusrul istoriei bisericii. Spre exemplu cei din biserica catolică, în timp… au interpretat spusele Domnului Isus către Petru  din Matei 16.18,19, nu numai ca un mandat de slujire ci şi ca un transfer proprietate. Aşa au ajuns papii să se declare ,,vicarii lui Dumnezeu pe Pământ”. Dar acest exemplu nu este singular, pentru că pe parcursul istoriei s-au întâmplat multe lucruri în viaţa unor biserici. Unii din cei chemaţi să păstorească biserica au ajuns să se poarte ca şi cum ei ar fi stăpânii bisericii. Nimeni nu poate trece peste vorbele lor. Nimeni nu poate contesta deciziile lor. Ei hotărăsc ce se întâmplă în biserică. Ei aleg comitete, ei pun în slujire, ei dau tonul la cântare, ei şi numai ei predică. Şi oamenii când au văzut şi văd un asemena mod de raportare…inevitabil fac confuzia despre care vorbeam la începutul scrierii mele. Şi toată această confuzie porneşte de la modul superficial în care oamenii şi slujitorii bisericii interpretează ceea ce i-a spus Isus lui Petru:,,tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea.”

Ceea ce nu înţeleg mulţi, din păcate inclusiv unii slujitori ai amvoanelor, este faptul că Biserica este a lui Christos. Petru şi ceilalţi slujitori sunt doar nişte ,,pietre” pe care Domnul le foloseşte să-şi zidească biserica pe ele. După inviere, Domnul este foarte specific cu Petru şi îi cere să păstorească turma Lui. Biserica este Turma lui Christos în care sunt copii, tineri şi adulţi. Păstorirea bisericii, este actul de iubire pe care Domnul îl cere lui Petru şi oricui i se încredinţează această slujire. Dacă ne uităm cu atenţie la o ,,turmă de oi” vom vedea câteva lucruri interesante. Turma este păstorită, de obicei, de mai mulţi păstori. Unii merg în faţa turmei, alţii mai merg şi pe lateral şi unii mai rămân şi în spate să zorească oile rămase în urmă. Cei care o păstoresc o duc pe pajişti cu mâncare şi o feresc de locuri periculoase. Au grijă de turmă permanent. De obicei turmele au un stăpân care îşi angajează păstorii. Când aceştia nu au grijă de turmă sau au propriile lor interese şi preocupări… renunţă la serviciile lor. Nu uita, Biserica este Turma lui Christos, ea nu poate fi păstorită oricum. Biserica nu este o corporaţie, nici o asociaţie nici un business. Biserica este ,,comunitatea celor născuţi din nou” care sunt proprietatea lui Christos. Christos este Capul Bisericii. Asta înseamnă că Biserica- Turma Domnului merge după Christos. Şi mai înseamnă ceva, că Isus Christos este Acela care conduce Biserica. Aşadar nu te teme când vezi un altfel de relaţionare a unora şi a altora la Biserică. Ultimul Cuvânt îl are Christos, Păstorul Bisericii.

Biserica este hrănită de Domnul. Domnul este cel care rânduieşte presbiteri care să păstoreaască biserica. Păstorirea bisericii nu este o chestiune uşoară, de aceea Dumnezeu a rânduit presbiteri. O biserică păstorită de o echipă de presbiteri are toate şansele să meargă după Capul care este Christos. Este mult mai mic pericolul de a devia de la Calea lui Isus pentru o biserică păstorită de mai mulţi presbiteri. Acolo unde este doar un presbiter riscurile sunt mult mai mari. Dumnezeu a încredinţat presbiterilor slujba hrănirii bisericii. Biserica nu se hrăneşte doar cu ,,o predică” pe duminică. Ea se hrăneşte sănătos în măsura în care se zideşte constant (adică zilnic). De aceea Domnul i-a dat pe unii presbiteri să fie evanghelişti, pe alţii învăţători, pe alţii păstori, pentru ca fiecare la rândul cetei lui să aducă hrană ,,turmei lui Christos”. Nu te teme…Domnul ştie cum să-şi hrănească turma. Şi dacă cei angajaţi să facă slujba aceasta n-o fac, Domnul ştie cum să-i schimbe şi când să-i schimbe.

Biserica este ocrotită de Domnul. Sunt multe atacuri asupra turmei. Sunt atacurile din exterior. Valuri de învăţătură străină, practici care nu sunt biblice, influenţe filozofice , ideologice şi culturale. Cel mai puternic atac asupra bisericii este ,, mersul lumii acesteia”. Sunt atâtea lucruri din lumea aceasta care atacă biserica. Sunt legi care încalcă Cuvântul lui Dumnezeu şi sunt locuri în lume unde bisericile sunt forţate să le aplice. Dar Christos îşi ocroteşte biserica care-i rămâne fidelă Lui. Dacă cei aşezaţi ca şi cârmuitori în bisericile locale stau tari în Cuvântul Lui şi sunt gata să plătească preţul…Biserica este ocrotiră de Domnul. Sunt însă şi lupi răpitori infiltraţi în turma lui Christos …în Biserică. Sunt oameni care vin cu concepţii şi învăţături străine de Cuvântul Domnului. Sunt oameni care sunt preocupaţi de a implementa în biserici un mod secular de conducere. Sunt slujitori care fac din biserică un fel de corporaţie, preocupată de orice altceva numai de ce este chemată biserica să facă…nu. Sunt comitete de biserici care nu au nici cel mai mic interes ca biserica să practice spre exemplu… mila creştină. Sunt oameni influenţi în bisericile locale care manipulează, folosind chiar Cuvântul Domnului. Sunt oameni cu bani…care îţi impun punctele de vedere. Nu te teme…pe aceştia Dumnezeu îi scoate afară la vremea potrivită. În interiorul Bisericii, cu lupii răpitori se războieşte Christos. Biserica este turma lui Christos, pe care El n-o lasă în mâna unor profitori sau diletanţi.

Biserica este moştenitoarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Când Domnul Isus Christos vorbeşte despre Împărăţia lui Dumnezeu, transmite un mesaj clar Bisericii ca Trup al Său. El spune Bisericii ,, să caute mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui”. Domnul aşteaptă ca Biserica să fie preocupată de Împărăţia lui Dumnezeu. Chiar spune într-un context că… Tatăl dă Împărăţia Lui, Bisericii, şi o dă cu multă plăcere. Christos pregăteşte Bisericii o moştenire extraordinară: Împărăţia lui Dumnezeu. Biserica trebuie să se familiarizeze de pe aici cu această Împărăţie. Biserica trebuie s-o caute şi să trăiască după principiile ei.  Nu te teme…Domnul are grijă de Turma Lui, îi pregăteşte un viitor şi o nădejde!