NU TE TEME… Christos a plătit şi pentru păcatul tău!

NTT05.5

Sunt mulţi oameni astăzi care nu se bucură de moartea şi învierea lui Christos. Sunt mult prea speriaţi de viaţa lor şi profund împovăraţi de păcatul lor. Dacă stai de vorbă cu ei îţi vor spune: păcatele mele sunt atât de mari încât nimeni nu mă poate scăpa de ele. Au impresia că rezolvarea problemei păcatului lor este o chestiune tabu, pe care nimeni n-o poate soluţiona. Şi atunci caută soluţii proprii pentru a scăpa de povara păcatelor. Constată însă că… pe măsură ce cred că au găsit soluţia pentru păcatul lor, devin tot mai nesiguri şi to mai apăsaţi şi înconjuraţi de rău şi de păcat. Orice om care încearcă să-şi rezolve problema păcatului său într-un mod personal, va avea periodic soarta celor din Vechiul Testament. Va încera să jertfească din timpul lor, banii lor, etc…cu gândul de-al cumpăra pe Dumnezeu şi a-l determina să-i ierte păcatele. Numai că problema păcatului nu are rezolvare prin puterile omeneşti. Problema păcatului a fost rezolvată de Christos. Oricine care crede şi îşi bazează viaţa pe Christos, are rezolvare la problema păcatului personal. Sunt mulţi care nu înţeleg cum a rezolvat Christos problema păcatului. Sunt mulţi care nu acceptă soluţia oferită de Christos. Şi asta din cauza că şi unii şi alţii habar n-au cum a rezolvat Christos problema păcatului şi cum pot beneficia ei de această rezolvare.

Cum a rezolvat Isus problema păcatului ?

Printr-o singură jertfă, odată pentru totdeauana, Christos a ACOPERIT păcatele noastre. În vechime, oamenii sacrificau periodic animale pentru ispăşirea păcatelor lor. Această ispăşire acoperea de obicei un an calendaristic. Când se termina anul, veneau din nou cu miei sau alte animale de jertfă şi le aduceau pe altar Domnului. O asemenea practică nu este nici confortabilă şi nici o soluţie, în contextul nou testamental. Christos a luat decizia de a se încărca cu toate păcatele noastre şi de a se jertfi odată pentru totdeauna, pentru ele.  În fapt Christos prin jertfa şi sângele Său a acoperit păcatele noastre de ochii Dumnezeului Atotputernic. Şi odată acoperite de sângele Lui, păcatele noastre au fost ,,aruncate în marea uitării” devenind invizibile pentru Dumnezeu.

Printr-o singură jertfă, odată pentru totdeauana, Christos  a ADUS IERTAREA păcatelor noatre. Dreptatea lui Dumnezeu cerea jertfă de sânge pentru păcatele noastre. Cei din vechime, veneau periodic şi scarificau animale pe altar. Sacrificiul şi sângele acelor animale, aduceau iertarea acelui om. Întreg păcatul omului respectiv era transferat pe animalul de jertfă, care era sacrificat. Omul pleca de la cort şi mai apoi templu cu păcatele iertate. Jertfa lui Christos a făcut ca păcatele noastre să fie transferate asupra Lui pe cruce. Omul care se întâlneşte cu Isus la cruce, lasă acolo povara păcatelor lui şi pleacă de acolo cu păcatele iertate. Iertarea păcatelor noastre este opera deplină a jertfei lui Christos.

Printr-o singură jertfă, odată pentru totdeauana,  Christos a FĂCUT ÎMPĂCAREA noastră cu Dumnezeu Tatăl. În vechime, după ce se făcea transferul păcatelor de pe om pe animalul de jertfă, iertarea păcatelor era însoţită de împăcarea cu Dumnezeu. Omul pleca de acolo într-o relaţie bună cu Dumnezeu. Nu datorită lui ci datorită faptului că păcatele au fost transferate pe acel animal sacrificat. Jertfa lui Christos în locul nostru nu ne-a adus numai iertarea de păcatele noastre ci şi împăcarea noastră cu Dumnezeu. Prin Christos s-a restabilit relaţia noastră cu Dumnezeul Atotputernic. Atenţie…nu datorită nouă s-a întâmplat această restaurare a relaţiei ci datorită lui Christos. Între noi şi Tatăl nu mai este nici un zid, nici o ruptură, pentru că Isus Christos a refăcut relaţia noastră cu El.

Printr-o singură jertfă, odată pentru totdeauana, Christos ne-a OFERIT DARUL LUI DUMNEZEU- Mântuirea. Jertfele omenilor în vechime aduceau ca dar pentru om, iertarea şi liniştea sufletească pentru o perioadă. Omul venea la cort cu mielul de jertfă pe care trebuia să-l cumpere sau să-l ia din turma lui. Apoi pleca de la cort şi mai apoi de la templu, cu problema păcatelor rezolvată…dar imediat ce ajungea acasă, începea să se încarce din nou cu păcate. Şi abia aştepta o nouă perioadă când putea să aducă jertfe. Oarecum bucuria şi satisfacţia  lui era de scurtă durată. Christos prin jertfa Lui nu ne-a oferit bucurie şi satisfcaţie sezonieră. Christos ne-a oferit prin jertfa lui cel mai de preţ cadou: mântuirea. Salvarea noastră de la moarte veşnică este darul pe care însuşi Dumnezeu Tatăl ni l-a făcut cadou , jertfindu-şi Fiul. Noi nu mergem la cruce cu mielul de jertfă cumpărat sau luat din turma noastră. Noi mergem la crucea pe care Dumnezeu şi-a aşezat Fiul ca Miel de Jertfă. Christos este cadoul lui Dumnezeu pentru mine şi pentru tine.

Cum beneficiem de lucrarea ispăşitoare a lui Christos?

Nu te teme…Christos a murit, problema păcatului nostru este rezolvată. Frământarea omului însă rămâne: cum pot beneficia de ceea ce Christos a făcut? Oare eu nu trebuie să fac nimic? Ba da! Trebuie să faci ceva ca să beneficiezi de această lucrare ispăşitoare. Trebuie să faci ceva ca păcatul tău să fie acoperit şi iertat. Ce trebuie să faci?

MĂRTURISEŞTE-ŢI PĂCATUL. Nu te teme ci du-te cu păcatele tale înaintea Domnului şi recunoaşte-le. Nu le ascunde, El oricum le ştie. Mărturisirea lor este primul pas.

CĂIEŞTE-TE DE PĂCATELE TALE. Nu te teme…spune-i Domnului că-ţi pare rău de faptul că ai păcătuit. Părerea de rău pentru păcatele săvârşite este pasul doi.

POCĂIEŞTE-TE DE PĂCATELE TALE. Nu te teme…cere-i Domnului să te elibereze de ele. Cere-i Domnului să schimbe mintea ta şi să te ajute să nu mai păcătuieşti. Cere-i Domnului să te curăţească şi să te sfinţească. Cere-i Domnului să te umple cu Duhul Lui ca să te ajute să renunţi la păcatele tale. Pocăinţa este pasul trei.

MĂRTURISEŞTE PUBLIC DECIZIA TA. Nu te teme…spune oamenilor cine ai fost şi ce a făcut Christos pentru tine. Spune oamenilor ce vrei să fii şi cum vrei să trăieşti. Fă mărturia publică a deciziei de pocăinţă…prin botez. Mărturia publică este pasul patru.

TRĂIEŞTE CA UN OM MÂNTUIT. Nu te teme…odată ce ai fost iertat şi transformat de Christos, trăieşte viaţa nouă, zi de zi. Lasă-l pe Duhul Sfânt a lui Dumnezeu să-ţi călăuzeacă viaţa şi umblarea. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze pas cu pas şi permanent sfinţirea în viaţa ta. Trăirea unei vieţi în Christos, este ultimul pas. Nu te teme…Christos a plătit preţul, tu trăieşte viaţa nouă pe care  El ţi-a dat-o!  Nu te teme să trăieşti ca un om mântuit!