NU TE TEME… …când eşti în Casa lui Dumnezeu!

NTT04.20

Iacov în drum spre Haran s-a oprit la Luz… să doarmă peste noapte. Acolo a luat o piatră pe care a pus-o la cap ca pernă. A adormit şi a avut acel vis cu scara care unea pământul cu cerul, scară pe care urcau şi coborau îngerii Domnului. Când s-a trezit din somn, l-a cuprins frica realizând că se află într-un loc unde este prezent Dumnezeu. A luat piatra ce i-a servit drept pernă şi a pus-o în locul acela ca un stâlp de aducere aminte. Apoi, a dat un nume nou locului acela: Betel- Casa Domnului. Nu te teme când în umblarea ta ajungi la Betel şi dai de Casa Domnului.

De ce să nu te temi când ajungi la Betel?

Casa lui Dumnezeu este o poartă a cerurilor. Este locul prin care ţi se deschide poarta spre Împărăţia lui Dumnezeu. În Casa lui Dumnezeu, prin Cuvântul Lui ţi se descoperă Calea spre cer. Când eşti în Casa Domnului ţi se deschide uşa spre eternitate şi poţi intra pe ea, dacă vrei.

Casa lui Dumnezeu este locul unde este prezentă slava Domnului. Este locul în care poţi vedea şi experimenta prezenţa şi slava lui Dumnezeu. Locul unde Dumnezeu ţi se descoperă prin Cuvânt. Este locul unde poţi să stai de vorbă cu El şi să-i auzi şoptirea. Este locul unde prezenţa lui Dumnezeu transformă inimi.

Casa lui Dumnezeu este locul unde se zideşte. Deoarece Casa lui Dumnezeu este locul prezenţei Bisericii, este locul cel mai potrivit pentru zidirea mădularelor care alcătuiesc Trupul lui Christos. În Casa lui Dumnezeu , Biserica se zideşte prin ceea ce dă fiecare membru.

Casa lui Dumneeu este un loc de închinare. Este locul unde vii să te proşterni cu adâncă reverenţă înintea Domnului. Este locul în care înalţi imnuri şi rugăciuni către Dumnezeu. Este locul cel mai potrivit să vii cu smerenie şi cercetare de inimă, în faţa Aceluia care are toată puterea în cer şi pământ. Este locul unde unde îl onorezi pe Christos, pentru lucrarea ce a făcut-o în viaţa ta.

Casa lui Dumnezeu este un loc de întâlnire. Este locul unde te întâlneşti în primul rând cu Domnul. Este locul unde Duhul lui Dumnezeu realizează acea părtăşie sfântă dintre tine şi Domnul . Este locul unde te întâlneşti cu fraţii şi surorile tale din Biserica lui Christos. Este locul unde se întâlneşte familia lui Dumnezeu.

Casa lui Dumnezeu este un loc unde nu poţi intra oricum. Când intri în Casa Domnului trebuie să-ţi păzeşti piciorul de păcat. Nu poţi intra ca într-un club, un suprmarket, un mall sau un stadion. Ca să intri în Casa Domnului trebuie să te pregăteşti sufleteşte şi trupeşte. Nu poţi intra în Casa Domnului cum intri la ştrand. Trebuie să ai decenţă chiar şi în îmbrăcăminte când intri în Casa Domnului.

Casa lui Dumnezeu este locul unde nu te poţi purta oricum. Casa Domnului nu este un stadion, nici o sală de spectacole şi nici piaţă. Nu poţi să te porţi în Casa Domnului ca pe un stadion. Nu poţi “fluiera” şi nici “ striga”. Nu poţi grăi orice. În Casa Domnului nu eşti la un spectacol. Este locul unde singurul care merită aplauze este Domnul. În Casa Domnului nu eşti la piaţă. Nu e un loc de negocieri de afaceri şi nici un loc de expunere a afacerii tale. Fii atent la felul în care te comporţi în Casa Domnului.

Casa lui Dumnezeu este un loc al jertfei. În ea îţi aduci aminte de jertfa lui Christos pentru păcatele tale. În ea eeşti invitat să-ţi aduci trupul tău ca “ jertfă vie”, plăcută lui Dumnezeu. Este locul unde jertfeşti din timpul tău, din resursele tale din viaţa ta. Este locul în care renunţi la tine de dragul lui Christos, a fraţilor şi surorilor.

Casa luiDumnezeu este locul unde vii să asculţi. Este locul unde Dumnezeu îţi vorbeşte prin Cuvântul Său. Este locul cel mai potrivit în care poţi asculta ce are Dumnezeu să-ţi spună. Este locul unde trebuie să iei decizii să-l asculţi pe Domnul, împlinind ce-ţi cere El prin Cuvântul Său.

Casa lui Dumnezeu este un loc de refugiu. Este locul cel mai potrivit în care te poţi adăposti în caz de necaz. Este locul potrivit în care te poţi retrage pentru un timp de linişte şi părtăşie cu Domnul şi cei credincioşi Lui. Este locul unde vei găsi un sfat şi o învăţătură în momente de cumpănă. Este locul unde diavolul nu prea are curaj să intre, numai dacă nu te duci tu plin de duhurile lui acolo.

Casa lui Dumnezeu este un loc unde aduci daruri de bună voie. Este locul unde dăruieşti pentru Domnul şi lucrarea Lui. Dăruieşti din timpul tău, din banii tăi, din cunoştinţele tale. Şi o faci de bună voie după cum ai hotărât în inima ta.

Casa lui Dumnezeu este un loc al bucuriei şi sărbătorii. Este cel mai potrivit loc să te bucuri de faptul că eşti mântuit. Este locul unde poţi sărbătorii cu toţi sfinţii şi credincioşii Domnului, lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în Christos. Este un loc de desfătare şi de umplere duhovnicească.

Casa lui Dumnezeu este un loc de slujire. Este un loc în care fiecare poate face ceva. Este locul unde poţi să-ţi pui în valoare darurile duhovniceşti cu care te-a înzestrat Dumnezeu. Sunt atâtea moduri în care poţi sluji în casa Domnului. Darul de slujire este cadoul Domnului pentru tine. Slujirea este punerea în practică a darului tău.

Casa lui Dumnezeu este locul unde lucrarea trebuie făcută din inimă. Este locul unde poţi să lucrezi pentru Domnul. Poţi face o lucrare deosebită pentru El. Este locul unde lucrarea trebuie făcută cu pasiune şi dăruire, dintr-o inimă curată şi sfântă. Orice ,,adaosuri” omeneşti pot strica mireasma lucrării tale. Trebuie să fii întotdeauna în lucrarea ce o faci cu o inimă mulţumitoare.

Casa lui Dumnezeu este locul prezenţei Marelui Preot. Christos este prezent în Casa Domnului. Chiar dacă acum nu-l vedem fizic, El este prezent prin lucrarea pe care Duhul Sfânt o face. Christos este Capul Bisericii. El are ultimul cuvânt cu privire la lucrarea din Casa Domnului. Când mergi la Casa Domnului trebuie să ştii că acolo este Marele Preot Christos, cel care guvernează peste ,, preoţia sfântă şi neamul ales” care se găseşte în Casa Domnului.

Nu te teme să mergi la Casa Domnului…dacă ţii cont de ce este ea! Este locul cel mai potrivit al întâlniri cu El şi cu toţi cei răscumpăraţi de Christos. Du-te la Casa Domnului!