NU TE TEME… când Dumnezeu îţi vorbeşte prin vise!

NTT04.19

Visele sunt experienţe pe care fiecare dintre noi le avem. Sunt experienţe pe care le băgăm în seamă sau pur şi simplu le luăm ca un fapt normal, cu care ne confruntăm. Sunt vise care ne obosesc. Sunt vise care ne îngrozesc. Sunt vise care ne determină să ne facem iluzii. Vise şi vise. Uneori visele se nasc din mulţimea grijurilor cu care ne confruntăm. Alterori visele sunt un mod în care Dumnnezeu vorbeşte. Nu voi intra într-o abordare teologică cu privire la vise. Eu cred că Dumnezeu vorbeşte în mod deosebit şi constant prin Cuvântul Său, care este viu şi adevărat. Numai că atunci când Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvânt ne decoperă principii clare, general aplicabile şi situaţii cu valoare de studiu de caz, pentru anumite aspecte ale vieţii. În Sfânta Scriptură avem descrise un număr mare de vise pe care unii oameni le-au avut, vise care pot avea pentru noi valoare de studiu de caz. Un studiu de caz ne ajută să învăţăm aspecte practice cu privire la un lucru sau experienţă a vieţii. Cred că Dumnezeu în situaţii speciale vorbeşte şi prin vise. Mai rar…dar o face. O spun din experinţă. Pomenesc aici două versete care mă fac să cred că Dumnezeu vorbeşte încă şi prin vise.

Ioel 2:28. ,, După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.” Şi Fapte 2.17 17. ,,In zilele de pe urma, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice faptura; feciorii vostri si fetele voastre vor proroci, tinerii vostri vor avea vedenii, si batranii vostri vor visa vise!

Când vorbeşte Dumnezeu prin vise?

Când îţi descopere ceva cu privire la viitorul tău. Iacov era în drum spre Haran, ca urmare a momentului delicat prin care a trecut în relaţia cu Esau. A rămas peste noapte într-un loc şi a adormit. A visat o scară care unea cerul cu pământul, îngerii Domnului urcau şi coborau pe ea. În capul scării era Domnul, care i-a vorbit în mod direct lui şi i-a spus clar că promisiunea pe care i-a făcut-o lui Avraam o va împlini prin el. El va fi un neam mare, va fi o binecuvântare pentru toate neamurile pământului. I-a promis protecţie şi călăuzire. Când s-a trezit Iacov a înţeles că cel care i-a vorbit era Domnul. A făcut  promisiunea că dacă tot ce i-a fost comunicat prin acel vis se va împlini, atunci Domnul va fi Dumnezeul lui şi locul acela va fi Betel, o Casă a Domnului. La fel s-a întâmplat şi cu Iosif fiul lui Iacov, care a avut cele două vise în copilărie. Dumnezeu i-a desoperit ceva cu privire la viitorul lui şi a familiei lui. Visele respective au stârnit furtună în relaţia cu fraţii lui. A ajuns să fie sechestrat şi vândut de fraţii lui… egiptenilor. Printr-un complex de împrejurări, a ajuns la un moment dat într-o situaţie delicată, aparent fără ieşire, aruncat fiind în temniţă în Egipt. Acolo are parte de o companie selectă, doi dintre slujbaşii lui Faraon. Le tălmăceşte acestora visele. Unul dintre ei este repus în drepturi de Faraon. Când Faraon are două vise, slujbalul care a fost împreună cu Iosif în puşcărie, îi spune acestuia despre el, cel prin care visul lui a fost tălmăcit. Iosif ajunge să descopere semnificaţia viselor lui Faraon. Cu acea ocazie Dumnezeu face să se împlinească visele pe care Iosif le-a avut în tinereţea lui. Fraţii şi tatăl lui vin în Egipt, unde Iosif era un fel de prim-ministru. S-ar putea ca Dumnezeu să folosească o asemenea metodă ca să-ţi descopere ceva cu privire la viitorul tău. Nu te teme dacă o face prin vis. Dacă visul acela se va împlini, onorează-l pe Dumnezeu pentru că a găsit cu cale să te înştiinţeze într-un asemenea fel cu privire la viitorul tău.

Când vrea să-ţi certifice că ce ţi-a promis se va întâmpla. Să ne aducem aminte de Ghedeon, care avea din partea lui Dumnezeu promisiunea că împreună cu cei trei sute de oşteni ai lui… va bate pe Madian. Dumnezeu i-a spus cum să procedeze. Apoi l-a însţiinţat că deja i-a dat victoria. Interesant este faptul că Dumnezeu i-a spus că, dacă îi este frică că nu va fi aşa, să se coboare în tabăra lui Madian noaptea, să meargă  împreună cu unul din slujitorii lui şi să ia aminte la ceea ce va auzi. Ghedeon coboară şi aude istorisirea unui vis, care vorbea despre o turtă de orz care a lovit cortul lui Madian şi acesta s-a prăbuşit. A fost momentul în care, Dumnezeu i-a confirmat prin visul unei alte persoane, că promisiunea cu privire la victoria asupra lui Madian este certă. S-ar putea ca Dumnezeu să te cheme să duci o bătălie, pentru care te pregăteşti, dar ai emoţii cu privire la deznodământ. Dumnezeu poate înştiinţa pe cineva despre deznodământul luptei tale. S-ar putea ca într-o zi, cineva care nu ştia nimic despre lupta ta, să-ţi spună care va fi finalul, ca urmare a unui vis pe care l-a avut. Când se întâmplă un asemena lucru, nu te teme ci onorează-l pe Dumnezeu că ţi-a certificat asemenea lui Ghedeon , prin gura altei persoane, faptul că vei avea izbândă în lupta pe care o duci. Nu te teme când Dumnezeu alege un asemena mod de-aţi confirma implinirea unei promisiuni.

Când trebuie să iei o decizie. Iosif trebuia s-o ia pe Maria la el, dar era însărcinată. ÎI era frică de consecinţe, de ce va zice lumea. Ei erau doar logodiţi. Dar un înger al Domnului i se arată într-un vis şi-i vorbeşte direct: nu te teme s-o iei pe Maria la tine, că ceeea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Apoi, Iosif are o altă experinţă, atunci când Irod vrea să omoare copii de la doi ani în jos. Din nou un vis îl ajută pe Iosif să ia o decizie. În vis îngerul Domnului îi spune să ia pruncul şi pe Maria şi să fugă să se adăpostească în Egipt. Când Irod moare, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a spus să se întoarcă acum la Nazaret. Şi Iosif a luat decizia să se întoarcă. Sunt momente în viaţă când trebuie să iei o decizie importantă şi nu ştii cum să procedezi. Te consulţi cu unii, cu alţii şi nu ajungi la nici o concluzie, ţi-e frică să iei decizia aceea. Deschizi Biblia la voia întâmplării şi textul pe care-l citeşti nu-ţi dă nici o informaţie. Eşti într-un blocaj şi nu ştii ce şi cum să decizi. S-ar putea ca într-o asemenea situaţie, Dumnezeu să-ţi dea un vis care să te ajute să iei decizia potrivită, fără teamă şi la timp. Nu te teme când Dumnezeu te călăuzeşte printr-un vis să iei o decizie. Ia acea decizie dacă eşti sigur că este Voia Domnului!

Dumnezeu poate vorbi prin vise şi în alte situaţii. Dar nu uita…visele nu sunt vorbirea permanentă a lui Dumnezeu pentru tine. Ele pot fi momente speciale, pe care Dumnezeu le foloseşte atunci când nu ştii, nu poţi sau nu înţelegi în nici un fel mesajul ce-l are pentru tine.