NU TE TEME… să fii ca Noe!

NTT04.03

Un sondaj făcut în anul 2012 în România, indica faptul că 96% dintre subiecţii intervievaţi considerau « corupţia » cea mai gravă problemă cu care ne confruntăm. Dacă ne uităm la ultimii 25 de ani, spre exemplu : 60 de politicieni de rang înalt, 12 persoane de notorietate din fotbal, 15 mari oameni de afaceri au fost condamnaţi pentru corupţie. În fapt, statisticile ultimilor zece ani, ne oferă informaţii cutremurătoare, : 32 de primari, viceprimari, persoane cu răspundere din administraţii locale , 24 de magistraţi, 164 ofiţeri de poliţie, 50 de directori de ompanii naţionale şi instituţii publice şi 60 de persoane din instituţiile statului abilitate cu controlul…au fost arestaţi pentru corupţie. Mai mult 21 de primari din cei aleşi în 2012 în marile oraşe şi în sectoarele capitalei au fost suspendaţi şi cercetaţi pentru corupţie. Corupţia este o plagă care a distrus şi distruge naţiuni, pentru că ea are la bază păcatul. Întrebarea care cu siguranţă ne vine în minte, când vorbim despre corupţie este : poate cineva trăi într-o societate coruptă fără să fie afectat şi contaminat de aceasta ? Dacă ne uităm în Scriptură vom constata că avem cel puţin un exemplu de om care a trăit într-o societate coruptă şi afectată de păcat, dar care şi-a păstrat curăţia. Este vorba de Noe.

Noe a trăit într-o vreme când păcatul şi corupţia au atins apogeul acelei perioade. Şi Dumnezeu nu stă nepăsător faţă de asemenea lucruri. Dumnezeu a privit scena acelei lumi şi a constatat că există o singură soluţie : să-i măture pe toţi de pe faţa pământului, cu excepţia unui om şi a familiei sale. Dumnezeu a avut milă de Noe şi de familia lui. Lui Noe, Dumnezeu i-a promis că-l va scăpa din pedeapsa pe care urma să o verse peste pământ. Promisiunea făută lui Noe a fost dublată cu o însărcinare, o slujbă primită de Noe. Dumnezeu i-a cerut lui Noe să construiască o corabie imensă în care el şi familia lui, în total şapte suflete, împreună cu câte două exemplare din animalele de pe pământ să se adăpostească de furia apelor potopului. Textul biblic ne relatează faptul că Noe  a lucrat aproape 100 de ani să facă această corabie, în timp ce oamenii din comunitatea lui râdeau de el. Când Noe a terminat corabia… Dumnezeu a adus pedeapsa peste lumea păcătoasă şi coruptă.

Când ne uităm la Noe, constatăm că el a căpătat îndurare din partea Domnului pentru că a putut să trăiască plăcut înaintea lui Dumnezeu, într-o lume coruptă şi păcătoasă. Noe este un model de trăire într-o lume coruptă şi păcătoasă. Este un model de la care putem să învăţăm şi astăzi, cum să trăim într-o asemenea societate.

Cum a fost Noe ?

Noe a fost un om evlavios. Altfel nu avem cum să explicăm faptul că Dumnezeu a avut milă de el, într-un context în care Dumnezeu luase decizia « să-i execute pe toţi oamenii de pe pământ datorită corupţiei şi stricăciunii ». Noe era un om cu frică de Dumnezeu. El avea o reverenţă faţă de Domnul. Cu siguranţă că Noe era altfel decât cei din lumea lui. El era din lumea aceea, dar era separat de lumea aceea prin felul în care îşi trăia viaţa. Era un om neprihănit, consacrat trup şi suflet lucrării lui Dumnezeu. Un om care trăia în mod practic o relaţie deosebită cu Dumnezeu. Într-o lume coruptă şi păcătoasă, nu te teme să fii ca Noe. Trăieşte-ţi viaţa cu frică de Domnul, separat de faptele lumii şi devotat lucrării şi chemării pe care Domnul ţi-a făcut-o !

Noe a fost un om ascultător. Dumnezeu i-a spus exact cum să facă corabia, care sunt dimensiunile, cum să fie compartimentată. Noe a ascultat şi a făcut întocmai. Noe nu a comentat şi nu i-a spus Domnului că ar exista şi alte soluţii tehnice mai bune. Noe a ascultat şi a făcut exact ce i-a cerut Domnul. Domnul i-a spus ce să ia apoi în corabie şi cum să facă selecţia. Noe a ascultat întocmai. N-a luat nici mai puţin şi nici mai mult. Noe a ascultat de Dumnezeu şi a intrat în corabie atunci când i s-a cerut. Noe s-a supus calendarului lui Dumnezeu. Noe nu şi-a făcut propriul lui calendar. Un om ascultător într-o lume coruptă, păcătoasă şi neascultătoare. Într-o lume coruptă şi păcătoasă nu te teme să trăieşti ca Noe. Ascultă de Dumnezeu. Împlineşte lucrarea Lui conform cu planul şi calendarul întocmit de El.

Noe a fost un închinător adevărat. Întreaga lucrare a lui Noe a fost unn act de închinare adus lui Dumnezeu. După ce apele potopului s-au retras şi Noe a călcat din nou pe pământ, primul lucru pe care l-a făcut a fost să construiască un altar şi apoi a luat din toate dobitoacele curate şi din păsările curate şi a adus arderi pe acel altar. Noe n-a uitat în primul rând să se închine… după o aşa miraculoasă salvare şi lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o. Într-o lume coruptă şi păcătoasă nu te teme să te închini Domnului. Onorează-l pe El. Dă-i Domnului partea care i se cuvine Lui. Stai cu El în părtăşie. Nu te depărta de Christos şi de Biserica Lui. Când îl onorezi pe Dumnezeu cu munca ta, afacerea ta, lucrarea ta… şi Dumnezeu te onorează.

Noe a fost un bun propovăduitor. În toată perioada cât a construit corabia sunt convins că Noe nu a uitat să spună oamenilor să-şi schimbe viaţa. Mai mult, faptul că batjocurile compatrioţilor săi nu l-au afectat, el continuând lucrarea Domnului, arată cât de preocupat a fost să transmită oamenilor un mesaj clar : judecata Domnului este aproape. Cea mai bună propovăduire a lui Noe a fost constanţa lui în a împlini planul Domnului. Oamenii au putut să primească un mesaj clar. Nu te teme să fii un bun propovăduitor ca Noe. Dumnezeu te cheamă să-l propovăduieşti pe El, prin felul cinstit în care îţi împlineşti slujba pe care o ai şi lucrarea încredinţată. Ce faci tu, fă să arate oamenilor spre Christos. Locul tău de muncă este « altarul » de pe care tu vorbeşti oamenilor despre Christos.

Noe a fost un om credincios. Noe s-a încrezut în Dumnezeu. Autorul epistolei către Evrei îl plasează pe Noe pe lista oamenilor credinţei. Într-o lume coruptă şi păcătoasă Noe nu s-a îndoit de puterea lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu şi de chemarea lui Dumnezeu. Noe l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvât, în ciuda faptului că nu se vedeau nici un fel de evidenţe. Noe nu a pus la îndoială nici un moment ce i-a spus Domnul. Nu te teme să-ţi trăieşti viaţa de credinţă ca Noe. Nu pune la îndoială nici o iotă din Cuvântul Domnului. Nu pune la îmdoială niciuna din înştiinţările Lui pentru tine. Fii credincios până la moarte şi Dumnezeu îţi va răsplăti credincioşia !