NU TE TEME… Dumnezeu poate răspunde rugăciunii tale!

NTT03.30

Rugăciunea este calea de comunicare cu Dumnezeu. Când te rogi, de fapt îi comunici lui Dumnezeu starea inimii tale. Când te rogi, îi comunici lui Dumnezeu faptul că te încrezi în El. Când te rogi, îi comunici lui Dumnezeu problemele cu care te confrunţi. Când te rogi, îi comunici lui Dumnezeu că ai nevoie de ajutorul Lui. Când tu te rogi lui Dumnezeu, se poate întâmpla una din următoarele situaţii: să nu-ţi răspundă niciodată ( şi ştie El de ce); să amâne răspunul, din diferite motive; să-ţi răspundă rugăciunii. În Biblie găsim oameni care s-au rugat şi Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Unii dintre ei, aveau o relaţie bună cu Dumnezeu, alţii nu.

Zaharia s-a rugat şi Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Zaharia era un preot din vremea lui Irod, împăratul Iudeii. Împreună cu soţia lui Elisabeta trăiau o viaţă neprihănită şi păzeau poruncile Domnului. Şi cu toate acestea, era o problemă care îi afecta: Elisabeta era stearpă. Ca orice părinţi care n-au copii dar îşi doresc, se rugau Domnului. Sunt sigur că din rugăciunea lor nu lipsea: Doamne  ne-am dori să fim şi noi părinţi, ascultă-ne!. La un moment dat, când Zaharia slujea la templu , pentru că venise rândul cetei lui, un înger al Domnului i s-a arătat şi i-a adus un mesaj din partea lui Dumnezeu. Mesajul era clar: nevasta ta Elisabeta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. Zaharia a pus oarecum la îndoială spusele îngerului şi a cerut un semn care să-i adeverească că este adevărat. Şi îngerul i-a spus: semnul este clar, vei fi mut până se va împlini ce a promis Domnul. Şi aşa s-a întâmplat. Elisabeta a rămas însărcinată, a năsuct pe Ioan şi gura lui Zaharia s-a dezlegat abia atunci. Nu te teme când îi ceri ceva lui Dumnezeu şi nu te îndoi de promisiunile Lui. El ce promite… să ştii că şi face. Dar nu uita, El taxează necredinţa!

Manase s-a rugat şi Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Manase a fost fiul împăratului Ezechia. El a urmat tatălui său la tron. Istoria consemnează despre Manase lucruri care nu-l onorează. A făcut ce este rău înaintea Domnului. A zidit altarele  Astarteii şi ale baalilor, a pus un chip cioplit în Casa Domnului, a reintrodus practica incinerării copiilor în cinstea idolului Moloc. Ba mai mult, tradiţia spune despre Manase că el l-ar fi omorât pe proorocul Isaia. Pentru că n-a ascultat de Domnul, a fost dat în mâinile împăratului Asiriei. Ajuns la strâmtorare a strigat către Domnul să se îndure de el. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Manase s-a convertit şi a condus din acel moment poporul la ascultare de Iehova. Poate că şi tu ai ajuns într-un moment al depărtării de Dumnezeu. Poate faci lururi care nu-L onorează pe Dumnezeu şi te întrebi de ce pedeapsa Domnului vine peste tine. Roagă-te Domnului să te ierte. Nu te teme, El te iartă, dar nu uita să faci ce a făcut Manase: schimbă-ţi viaţa!

Solomon s-a rugat şi Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Perioada când Solomon a fost împăratul lui Israel este considerată ca o perioadă a domniei de aur. Solomon a fost un om foarte înţelept. Dumnezeu l-a ales pe Solomon să zidească Templul la Ierusalim. Solomon a făcut planul, a folosit lururile adunate de tatăl său David, a făcut rost de tot ce a fost necesar construcţiei, inclusiv forţa de muncă. Şi Solomon a terminat templul. Odată terminat templul, Solomon a adus Chivotul legământului acolo şi a dedicat acel locaş. Şi în momentul dedicării Solomon a făcut o rugăciune Domnului, rugăciune pe care Dumnezeu a ascultat-o. Dumnezeu i-a promis lui Solomon că templul va fi Casa Lui şi acolo va aşeza nunele Lui pe vecie. Dacă Dumnezeu ţi-a oferit harul să faci o lucrare pentru el, poate să construieşti o casă de rugăciune, sau un loc unde mila creştină să se reverse, nu te teme să faci ce a făcut Solomon… dedică acea lucrare Lui şi cheamă Numele lui peste acel loc! Te asigur că prezenţa şi călăuzirea Lui nu va lipsi din locul acela niciodată.

Ana s-a rugat şi Dumnezeu i-a acultat rugăciunea. Ana era una din soţiile lui Elcana. Ana avea o problemă…era stearpă. Era o tragedie şi o ruşine pentru o femeie să fie stearpă. Şi Ana s-a rugat cu foc Domnului să-i dea un copil. Şi Dumnezeu a ascultat rugăciunea Anei şi i-a dat un copil, căruia ea i-a pus numele Samuel. Poate şi tu ai fost în situaţia Anei şi i-ai cerut Domnului un copil, iar El ţi-a ascultat rugăciunea şi te-a binecuvântat cu un copil. Nu uita  ă faci ce a făcut Ana. Ana a promis că va închina acel copil Domnului. Şi Ana l-a dus la templu de mic şi l-a dat Domnului pentru toată viaţa. Şi Dumnezeu l-a folosit pe Samuel într-un mod extraordinar. Nu te teme să –ţi dedici copilul primit din partea Domnului, în slujba Lui. Tu nu ştii ce lucrare extraordinară poate face Dumnezeu prin el.

Ghedeon s-a rugat şi Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Ghedeon a fost unul din judecătorii pe care Dumnezeu i-a folosit, după moartea lui Iosua, pentru a conduce poporul Israel. Dumnezeu l-a folosit pentru a elibera poporul de sub asuprirea lui Madian. Şi nu oricum, ci cu o mână de oameni…doar 300, dintr-o armată de 32000. Ghedeon a fost copleşit de mandatul primit din partea Domnului şi de promisiunea că va învinge pe Madian. Şi în tensiunea aceea, Ghedeon i-a cerut Domnului un semn supranatural care să confirme că va avea parte de succes. I-a cerut Domnului ca lâna aşezată pe pământ, dimineaţa să fie uscată iar pământul să fie plin de rouă. Şi Dumnezeu a făcut posibil ca cererea lui Ghedeon să primească răspunsul exact. Poate şi tu i-ai cerut Domnului ceva supranatural şi Dumnezeu a ascultat rugăciunea ta. Adu-ţi aminte de Ghedeon, care odată ce a avut confirmarea a trecut la luptă, câştigând biruinţa. Nu te teme de ceea ce va urma, fă ce ai promis Domnului …când ai cerut semnul acela supranatural. Dumnezeu şi-a făcut partea Lui, nu uita să ţi-o faci şi tu pe a ta!