NU TE TEME…de moarte!

NTT03.26

Dacă eşti om normal, este imposibil să nu te fi gândit cu teamă la moarte. Poate ai trecut printr-un accident cumplit şi ţi-ai văzut moartea cu ochii. Din acel moment, când te urci la volan te apucă adesea spaima morţii. Mi-aduc aminte când un prieten de-al meu a murit într-un accident, trei ani nu am avut curajul să merg să fac şcoala de şoferi. Ca să nu mai spun că… o călătorie cu maşina în acele momente era ultima soluţie pe care o alegeam, după ce mă uitam cu atenţie cine este la volan. Spectrul morţii şi confruntarea cu moartea nu e un subiect plăcut nici de discutat şi nici de gândit măcar. Uneori mă întreb dacă nu cumva  atunci când Christos a rostit în grădina Gheţimani:,, Tată dacă este cu putinţă îndepărtează de la mine acest pahar…”  nu era îngrozit şi de spectrul morţii. De moarte nu poate scăpa nimeni. Moartea este o realitate de care fiecare om are parte, mai devreme sau mai târziu ( asta dacă nu cumva vine Christos a doua oară în timpul vieţii acelei persoane). ,,Dreptul de a muri” ni l-au câştigat Adam şi Eva, în Eden, atunci când n-au ascultat de porunca Domnului. Scriptura vorbeşte despre moarte din două perspective. În primul rând vorbeşte despre moartea fizică, atunci când trupul se întoarce în ţărână iar sufletul se înalţă la Dumnezeu Creatorul lui. Este despărţirea sufletului de trup. De această moarte, fie că te temi fie că nu te temi, nu ai cum să scapi. În al doilea rând Scriptura vorbeşte despre moarte ca şi o despărţire a omului de Dumnezeu pentru eternitate, ca urmare a faptului că şi-a trăit viaţa în păcat. De fapt, elementul care stă la temelia morţii este păcatul. Dacă nu ţi-ai rezolvat problema păcatului… treme-te de moarte! Rezolvarea problemei păcatului nu este posibilă prin eforturile tale. Ea a fost rezolvată de Christos, când a a fost atârnat pe lemnul crucii, şi-a dat duhul şi a fost coborât într-un mormânt iar după trei zile a înviat. Ca să beneficiezi de această rezolvare ai nevoie de Christos. Aşadar nu te mai teme de moarte…dacă-L ai pe Christos!

De ce să nu te temi de moarte?

Christos s-a confruntat cu moartea. Încă din vremea când umbla cu ucenicii şi propovăduia mulţimilor despre Împărăţia lui Dumnezeu, Christos a vorbit de momentul confruntătii cu moartea. Le-a spus că va veni un moment când El va sta trei zile în mormânt, dar… nu va rămânea acolo. Când s-a împlinit vremea, îl întâlnim pe Christos arestat, judecat şi dus să fie crucificat pe dealul Căpăţânii. Atârnat pe o cruce, între cer şi pământ, Christos şi-a dat duhul şi a murit.

Christos a înghiţit moartea. Prin faptul că El, Fiul lui Dumnezeu a acceptat să moară pentru păcatele noastre, El a înghiţit moartea. A luat moartea care ni se cuvenea fiecăruia dintre noi şi a făur-o parte din existenţa lui. Dar cel mai profund lucru care s-a întâmplat atunci când Christos a înghiţit moartea, a fost ca spectrul morţii veşnice să dispară, pentru toţi aceia care sunt în El. În locul morţii şi a putreziciunii, El a adus viaţa şi neputrezirea.

Christos a biruit moartea. Coborârea lui Chrisos în mormânt a dus la înfângerea diavolului şi implicit a morţii. Christos a câştigat bătălia. Moartea şi-a pierdut puterea. Cheile locuinţei morţilor şi cheile morţii au trecut în mâinile lui Christos. Dar aceasta nu a fost posibil decât atunci când El s-a coborât în adâncurile locuinţei morţilor. Nici un om nu ar fi putut să biruie moartea, numai Christos cel fără de păcat a putut să înfrângă moartea.

Christos a nimicit moartea. Moartea , consecinţa neascultării omului de Dumnezeu a fost distrusă de Christos. Dumnezeu l-a izbăvit pe Christos de moarte înviindu-L . Învierea Lui a nimict moartea. Asta nu înseamnă că oamenii nu au mai murit din clipa aceea. Înseamnă că din clipa  aceea moartea spirituală a fost înghiţită de viaţa veşnică, pe care Christos o oferă în dar… tuturor acelora care îl acceptă ca Domn şi Mântuitor. Va veni un moment când şi moartea fizică va fi nimicită pentru totdeauna. Până atunci însă, pentru cei ce sunt şi rămân în Christos, spectrul morţii veşnice nu mai există.

Christos te-a eliberat de sub puterea morţii. Christos a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Prin moareta şi învierea Lui, Christos nu numai că a nimicit moartea dar te-a eliberat pe tine şi pe mine de păcat. Păcatul este cauza morţii. Moartea este efectul păcatului. El,  prin moareta Lui te-a eliberat de sub puterea păcatului. Asta înseamnă că ai fost răscumpărat din robia păcatului şi de sub efectul morţii veşnice. Păcatul nu mai are putere asupra ta. Eşti liber să trăieşti în Christos, de aceea nu te mai teme de moarte. Dacă eşti a lui Christos şi te sperie adesea spectrul morţii fizice, adu-ţi aminte de cuvintele rostite de Dorz într-o poezie:

Curând va trebui să vezi

Tot ce nu vrei acum să crezi

Că moartea nu e un sfârşit

Ci un început nemărginit.

NU UITA: Pentru cei ce sunt în Christos, moarea fizică este poarta de intrare în odihna şi bucuria veşnică. De aceea nu te mai teme de moarte!