NU TE TEME…când se atinge Isus de tine!

NTT03.17

În timpul petrecut pe pământ, Domnul Isus s-a atins de oameni. Atingerea lui Isus n-a rămas fără urmări. Atingerea lui Isus a provocat de fiecare dată ceva în viaţa acelei persoane.

Ce se întâmplă când se atinge Isus de tine ?

Te ridică… oricât ai fi de căzut. Domnul Isus s-a dus pe munte împreună cu trei din ucenicii săi. Acolo pe munte ucenicii au avut parte de o vedenie. Dintr-o dată Domnul s-a schimbat la faţă. Chipul lui a strălucit ca soarele şi hainele i s-au făcut albe ca lumina. Şi cum scena nu era suficientă, pentru ucenici, au apărut Moise şi Ilie. În acel moment Petru i s-a adresat Domnului zicând : « dacă vrei am să fac trei colibe, una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie ». În timp ce vorbeau ei, deodată i-a acoperit un nor luminos şi s–a auzit o voce : «  Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care îmi găsesc plăcerea Mea, de El să ascultaţi ! » Când ucenicii au auzit aceste cuvinte au căzut cu faţa la pământ. Isus s-a apropiat de ei şi le-a zis : «  sculaţi-vă , nu vă temeţi ». La porunca lui, uceniciii s-au ridicat. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui despre experienţa lor, până va învia Fiul Omului din morţi. S-ar putea să trăieşti şi tu asemenea momente când să ai parte de o vedenie, în care Dumnezu să-ţi vorbească într-un mod explicit. În lumina Cuvântului rostit de El, probabil vei cădea cu faţa la pământ. Îţi va fi greu să te ridici de acolo singur. Când îl auzi pe Dumnezeu vorbind… te apucă fiorii. Nu poţi să te ridici în prezenţa Lui. S-ar putea ca după ce El îşi va fi terminat mesajul pentru tine, să rămâi minute bune căzut la pământ. S-ar puteasă nu te poţi ridica de acolo. S-ar putea să ai nevoie să-l auzi pe Isus : nu te teme…ridică-te ! S-ar putea ca numai atingerea lui Isus să te readucă într-o stare de normalitate. Nu te teme când te atinge Isus !  Ridică-te !

Te curăţă…oricât ai fi de păcătos. Domnul Isus coborând de pe munte a avut parte de o scenă destul de uzuală pentru El : noroadele s-au adunat buluc împrejurul Lui. Printre cei din norod era şi un lepros, care i s-a adresat direct lui Isus : « Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti ». Domnul Isus nu l-a întrebat nimic. A ridicat mâna, s-a atins de el şi i-a zis : « Da, vreau să fii curăţit ». În clipa aceea leprosul a fost curăţit. Dommul i-a cerut să nu spună nimănui ci, să meargă să se arate preotului şi să-şi aducă darul pe care l-a rânduit Moise pentru ei. Poate eşti şi tu în starea acestui lepros. Îţi dai seama că eşti un păcătos. Poate ai făcut lucruri păcătoase care îţi apasă sufletul. Te uiţi la viaţa ta şi vezi numai faliment şi păcat. Nu dispera. Fă şi tu cea a făcut leprosul. Du-te la Isus şi cere-i să te curăţească de păcatul tău. Nu te duce la oameni, nu te duce la preoţi sau duhovnici…ei nu te pot curăţi. Aleargă la Isus : Mărturiseşte-I Lui păcatul tău. Cere-i iertare şi eliberare. Numai El poate face lucrurl acesta. Numai El te poate curăţi de păcateletale. Numai el poate spăla vina păcatului tău. Isus nu l-a întrebat pe lepros nimic. Isus a acceptat cerea leprosului. Isus nu te va întreba : de ce ai păcătuit ? Isus îţi va spune : păcatele îţi sunt iertate ! Du-te şi nu mai păcătui! Nu te teme să-ţi mărturiseşti păcatele tale Domnului. El se va atinge de tine şi te va curăţi de păcatele tale.

Te vindecă…oricât ai fi de bolnav. Domnul Isus s–a dus într-o zi în casa lui Petru. Acolo a văzut-o pe soacra lui Petru, bolnavă în pat, prinsă de friguri. Isus s-a atins de mâna ei şi frigurile au lăsat-o. Femeia s-a vindecat. Imediat ce Isus a vindecat-o, soacra lui Petru a început să-l slujească. Nu a stat să se refacă, nu a spus mulţumesc şi apoi să plece. Femeia aceasta, ca răspuns la vindecarea lui Isus, a decis să-L slujească. Poate şi tu eşti bolnav. Ai o boală care te ţintuieşte în pat. Invită-L pe Isus în casa ta. S-ar putea ca El să se atingă de trupul tău şi să te vindece. Nu te teme să-L inviţi pe Isus în casa ta. Atingerea Lui poate fi salvarea ta. Dar, dacă Isus te vindecă, fă şi tu ce a făcut soacra lui Petru : slujeşte-L ! Opreşte-te din orice alte obiective şi slujeşte-L pe Isus. Cum ? Cum ştii tu să o faci. Fă ceea ce ştii să faci pentru Isus ! Poate ştii să faci mâncare. Fă mâncare şi du-o unor familii sărace sau unor oameni ce locuiesc pe stradă. Nu uita : când faci aşa ceva pentru unul din micuţii Domnului, pentru El o faci. Poate ştii să zideşti case. Implică-te cu cei care fac case pentru familii care nu-şi permit să facă una. Poate eşti o educatoare care iubeşti copiii. Du-te săptămânal într-o comunitate de rromi şi organizează pentru copii de acolo after-school. Poate eşti la pensie şi ai timp din belşug. Du-te la un azil de bătrâni, spune o vorbă bună celor de acolo, petrece timp cu ei. Când se atinge Isus de tine, viaţa ta va căpăta o nouă putere. Când se atinge Isus de tine, viaţa ta va cunoaşte noi dimenisuni. Nu te teme… atingerea lui Isus va da sens vieţii tale!  Când atingerea lui Isus dă un nou impuls vieţii tale…nu te teme , scoală-te şi slujeşte-L cum ştii tu mai bine !