NU TE TEME…fii tare!

NTT03.13

Sunt momente în viaţă când trebuie să faci faţă unor situaţii aparent fără ieşire sau fără o soluţie clară. Asemenea momente nu pot fi gestionte oricum. În asemenea momente ai nevoie de pace lăuntrică. Ca să faci însă faţă unei asememea situaţii, trebuie să fii tare. Să fii pe picioarele tale. Să nu te sperii de situaţie. Trebuie să dai dovadă de echilibru emoţional, clarviziune şi o înţelegere profundă a ceea ce se întâmplă şi mai ales a ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la tine.

Fii tare când Dumnezeu îţi descoperă realităţi viitoare. Daniel a rămas în Babilon, timp în care unii din conaţionalii lui s-au întors la Iersualim din robie. Veştile care veneau de la Ierusalim nu erau deloc încurajatoare. Preocupat de starea celor reîntoşi din robie la Iersualim dar şi de viitorul poporului său, Daniel decide să stea înaintea Domnului trei săptămâni. A fost o perioadă de jale. A fost o perioadă de post şi rugăciune. Şi Daniel aştepta un răspuns, care parcă nu mai venea. A fost o luptă care s-a purtat în locurile prea înalte, ca răspunsul să nu ajungă la Daniel sau să fie întârziat. În aşteptarea răspunsului, în timp ce se afla pe malurile Tigrului, Daniel are parte de o vedenie. În această venie Dumnezeu îi descoperă lui Daniel profeţii cu privire la viitorul apropiat dar şi cel îndepărtat. Dumnezeu îi descoperă ce se va întâmpla cu Imperiul Medo-Persan aflat la putere, cum va fi cucerit de Grecia, în vremea lui Alexandru cel Mare. Apoi, descoperirea continuă cu decăderea Imperiului grec( după moartea lui Alexandru cel Mare) şi divizarea lui în patru părţi : Egipt, Siria-Babilon, Asia Mică şi Grecia). Lui Daniel îi este prezentat şi personajul malefic apărut în vremea aceea : Antioh Epifanul. Vedenia lui Daniel nu se termină cu relatarea evenimentelor imediate ci continuă cu decoperirea evenimentelor mai îndepărtate. Daniel primeşte din partea Domnului profeţia cu privire la intrarea în scenă a Anticristului în vremurile de pe urmă precum şi Marea Strâmtorare, cei trei ani şi jumătate dinaintea revenirii lui Christos. Daniel primeşte şi informaţia conform căreiea el va muri şi se va ridica la învierea de apoi să-şi ia răsplata. Acum, când primeşti asemenea informaţii cu privire la viitor trebuie să fii un om tare. Asemenea informaţii te pot zdruncina. Asemenea informaţii te pot speria. Asemenea informaţii pot să facă din tine să devii un profitor. S-ar putea ca şi tu să-i ceri lui Dumnezeu descoperire şi călăuzire cu privire la lucrarea ta în viitor. S-ar putea ca Dumnezeu să-ţi descopere o parte din ceea ce te aşteaptă. Nu te teme în asemenea momente, nu te speria, fii tare ! Încearcă să înţelegi şi să urmezi sfaturile şi îndemnurile Domnului, cu privire la ceea ce ai de făcut într-o asemenea situaţie. Fii tare ! Rezistă oricărei tentaţii şi oricărei deziluzii ! Ascultă ce-ţi spune Domnul să faci !  Împlineşte pas cu pas ceea ce Dumnezeu ţi-a spus că trebuie să faci, cu nădejdea răplătirii la vremea stabilită de El !

Fii tare când ai de făcut o lucrare care te copleşeşte. În timp ce Daniel a rămas în Babilon, o parte din cei ce au fost în robia babiloniană s-au întors acasă. Zorobabel şi Iosua erau la Ierusalim, coordonând lucrările de refacere a templului. Din păcate, poporul care începuse cu entuziasm aceste lucrări, au lăsat-o mai moale. Delăsarea şi interesul personal au dus la oprirea lucrărilor. Neglijenţa şi delăsarea lor n-au rămas fără efecte. Foamea şi sărăcia au venit peste ei. Atâta timp cât ei desconsiderau lucrarea Domnului, au avut parte de secetă. Pentru Zorobabel, Iosua şi popor era greu. Situaţia era disperată. Dumnezeu vede starea poporului. Dumnezeu vede nevoia conducătorilor Zorobabel şi Iosua de a fi încurajaţi şi îmbărbătaţi. Dumnezeu îi încurajează dezvăluindu-le că slava templului viitor (cel din vremea Mileniului) va fi mare. Zorobabel, Iosua şi poporul aveau nevoie să fie încurajaţi, întăriţi şi reaşezaţi în lucrarea lor. Pentru aceasta, ei trebuiau să primească promisiunea că legământul făcut de Dumnezeu cu ei este în vigoare. S-ar putea ca să treci şi tu în lucrarea pe care o faci, printr-un moment de secetă. S-ar putea ca oamenii implicaţi alături de tine să fi obosit, să fie mai mult preocupaţi de existenţa şi problemele lor şi să nu-i mai intereseze prea mult lucrarea Domnului. S-ar putea să predici şi oamenii să nu recepteze mesajul datorită lipsei de interes pentru lucrarea Domnului. S-ar putea să te pregăteşti pentru întâlnirile de grup mic şi oamenii să nu vină la acele întâlniri. S-ar putea să mergi în misiune şi cei la care mergi să fie nu aprecieze lucrul acesta şi să nu facă nici un efort. S-ar putea ca într-o vreme ca aceasta să ai exact aceiaşi experienţă ca Zorobabel şi Iosua. Nu dispera, nu te teme în asemenea momente. Nu te lăsa doborât şi apăsat de situaţie. Nu e deloc uşor când ai responsabilitatea unei lucrări şi constaţi că ai rămas cam singurel. Nu e deloc confortabil când constaţi lipsa de interes a fraţilor şi surorilor faţă de lucrarea Domnului. Nu e plăcut să constaţi că cei din biserica ta sunt doar nişte consumatori de predici şi programme, dezinteresaţi de implicarea personală în lucrarea Domnului. Nu e uşor să te simţi pus deoparte pentru că oamenii nu vor să te vadă coechiperi cu ei în lucrarea Domnului. Nu e uşor să lucrezi cu un grup de oameni care au o agendă personală, în care nu este loc şi pentru tine.  Când treci prin asemenea momente ascultă glasul şi încurajarea Domnului. Nu te lăsa doborât de aroganţa, superficialitatea şi indolenţa celor ce sunt împreună cu tine. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te şi nu uita chemarea pe care Domnul ţi-a făcut-o !  Priveşte la Christos ! Adu-ţi aminte de promisiunile Lui. Nu cădea şi tu în capcana superficialităţii şi egoismului lor. Continuă slujirea ! Continuă să faci ceea ce Dumnezeu te cheamă. Continuă să motivezi pe cei ce te înconjoară. Continuă să propovăduieşti adevărul. Nu te teme…vorbeşte şi nu tăcea ! Nu te teme…fii tare !