NU TE TEME…să transmiţi mesajul Domnului!

NTT03.02

După moartea împăratului  Solomon, împărăţia  s-a rupt în două. În nord Israelul format din zece seminţii şi în sud Iuda format din două seminţii. La un moment dat în nord a a juns pe tron Ahazia. Acest rege a avut parte de un accident. A căzut de la înălţime…fiind grav rănit. Interesant este faptul că în loc să ceară lui Dumnezeu să-l vindece, Ahazia a apelat la un zeu al Ecronului care se numea Baal Zebub. Evreii îi spuneau în batjocură acestui zeu : Domnul muştelor. Scena aceasta era una tragi-comică. Regele Ahazia, a cărui nume înseamnă «  cel pe care-l susţine Iehova » apelează la un zeu păgân. Nu se ştie exact ce şi-a dorit Ahazia cu această acţiune. Sunt două probabilităţi. În primul rând e posibil ca el să fi vrut să afle dacă se va face bine ( cel puţin asta se înţelege din vorbele lui). În al doilea rând e posibil ca apelul lui căte acel zeu era legat de dorinţa lui de-a se vindeca. Ahazia a trimis o echipă să-l consulte pe «  Domnul muştelor ». Mesagerii regelui s-au întâlnit cu proorocul Ilie, care i-a certat şi i-a mustrat pentru faptul că se duc la o zeitate păgână să apeleze în favoarea regelui. Cu acea ocazie i-a transmis regelui o veste tristă : boala lui nu are leac.

Ahazia, în loc să apecieze mesajul şi să-şi îndrepte căutările spre Iehova, a trimis o ceată de 50 de soldaţi însoţiţi de un căpitan, să-i poruncească lui Ilie să se înfăţişeze înaintea lui. Dumnezeu a considerat această acţiune a lui Ahazia o insultă şi drept consecinţă a coborât foc din cer peste ceata de ostaşi şi căpitanul lor. Ahazia nu a învăţat nimic din această întâmplare. S-a crezut stăpân pe situaţie şi a continuat în nebunia lui să-i ordone lui Ilie să se înfăţişeze înaintea lui. O a doua ceată de ostaşi sub comanda unui căpitan a fost trimisă să-l aducă pe Ilie numaidecât la Ahazia. Dumnezeu nu le-a îngăduit să-şi ducă planul la îndeplinire ci i-a nimicit şi pe aceştia cu foc din cer. Cel de-al treilea căpitan trimis de Ahazia a avut o cu totul altă atitudine. Se pare că el a recunoscut puterea lui Ilie şi probabil pe Iehova – Dumnezeul lui Ilie. Acesta a venit şi a cerut îndurare. În acest context, Ilie care asculta doar de adevăratul Rege a lui Israel- Iehova, decide să meargă la Ahazia. El a fost instruit de îngerul Domnului să meargă şi să stea de vorbă cu Ahazia. Mesajul cu care l-a trimis Domnul pe Ilie la Ahazia nu a fost unul dătător de speranţă. Ilie fără nici o teamă şi dezinvolt i-a spus lui Ahazia să-şi ia gândul de la vindecare căci nu se va însănătoşi.  Ba mai mult , Ilie i-a comunicat verdictul din partea Domnului : vei muri Ahazia. Motivul era clar : l-a tratat pe Iehova cu dispreţ apelând la un zeu păgân.

Ilie nu s-a temut să se ducă la împăratul Ahazia să-i spună… aşa vorbeşte Domnul :vei muri !

Scena aceasta nu este străină de noi azi. Trăim într-o vreme când oamenii politici europeni şi chiar guvernanţi români se comportă asemenea lui Ahazia. Nu-l preţuiesc pe Iehova- Singurul Dumnezeu. O Europă care s-a plămădit pe principii creştine…a alunecat pas cu pas spre idolatria de tipul Baal – Zebub. Oamenii politici au adus pas cu pas păgânismul, idolatria şi principii din afara Voii şi Planului lui Dumnezeu…în practica şi trăirea curentă. Nu numai că le-au adus…dar le şi implementează. Altfel cum am putea numi decizia multor state europene de a legaliza căsătoria între persoane de acelaşi sex .  O practică care este total opusă modului în care Dumnezeu a creat să fiinţeze familia. Cum am putea numi pedepsirea celor ce spun că aceasta nu este o libertate a omului ci un păcat şi o negare a Planului lui Dumnezeu. Într-o asemenea vreme, Dumnezeu cheamă copiii lui să fie în duhul lui Ilie, spunând cu voce clară şi răspicată : aceasta este un păcat. Dumnezeu ne provoacă azi să nu ne fie teamă…să spunem celor ce guvernează şi iscodesc aceste lucruri : aşa vorbeşte Domnul ! Să nu ne fie teamă să spunem oamenilor politici şi guvernanţilor că boala cu care se confruntă acum Europa nu se va vindeca câtă vreme ei vor se vor consulata cu idoli de genul «  Baal Zebub ». Să nu  ne fie teamă să spunem că Europa într-o zi va muri datorită nesocotirii lui Dumnezeu şi îmbrăţişării unei ideologii idolatre, centrată pe om şi nu pe Dumnezeu. Europa va muri dacă va continua să aleagă păcatul ca mod de viaţă depărtându-se de sfinţenia lui Dumnezeu.

Nu te teme să fii un Ilie într-o vreme atât de tulbure! Trăieşte aşa cum te-a învăţat Christos. Spune lucrurilor păcătoase pe nume. Vorbeşte şi nu tăcea. Confruntă-i pe oamenii politici cu adevărata realitate. Mărturiseşte-L pe Christos şi El te va mărturisi în faţa Tatălui. Şi dacă oamenii politici şi guvernanţii îl desconsideră pe Dumnezeu ai tăria de caracter şi delimitează-te de ei.