NU TE TEME…Dumnezeu restaurează!

NTT02.27

Mesajul acesta este Cuvântul profetic pe care Dumnezeu îl are pentru poporul său Israel, într-un moment când cele zece seminţii ale Regatului de Nord erau în robie. Iuda era la vreo 40 de ani de momentul în care Iersusalimul urma să fie cucerit şi Regatul de Sud avea să fie dus şi el în robie. Mesajul acesta este raza de speranţă pentru Israel într-o mare a judecăţilor pe care Dumnezeu le-a adus peste popor. Unii ar fi tentaţi să creadă că mesajul acesta arată spre momentul reîntoarcerii din captivitatea Babiloniană a lui Iuda. E adevărat că o parte au revenit din captivitate, dar cele zece semniţii care au fost duse în robie la căderea Regatului de Nord…n-au revenit. Cei mai mulţi comentatori şi interpreţi ai Scripturii spun că mesajul acesta vorbeşte de o vreme mult mai îndepărtată, vremea de după “ Necazul cel mare” când Dumnezeu va aduce la un loc, în ţara lor, toate seminţiile lui Israel împrăştiate prin lume. Mesajul acesta vorbeşte despre Noul legământ pe care Dumnezeu îl va face cu poporul său prin Christos. Este de fapt momentul trezirii poporul Isreal şi acceptării Harului lui Dumnezeu în Christos. Ieremia este tranşant aici: Dumnezeu va restaura poporul său. Exilul va înceta pentru totdeauna. Dar oare cum va face Dumnezeu restaurarea poporului Său?

În primul rând Dumnezeu va izbăvi poporul din robie. Va fi mometnul când din toate zările… rămăşiţa lui Isreal va fi eliberată, după sute de ani de robie. Va fi momentul când durerea exilaţilor se va sfârşi. Lacrimile depărtării de Ţara Promisă se vor usca, pentru că ei vor fi în sfârşit liberi să se întoarcă acasă. Nimeni nu va mai robi poporul Israel. Ba mai mult Dumnezeu va frânge pentru totdeauna puterea neamurilor dând biruinţă poporului Isreal condus de Regele Christos. Asemenea poporului Israel, în vremea aceasta… Dumnezeu este gata să elibereze din robia păcatului pe cei ce-L acceptă pe Christos ca Domn şi Mântuitor. Dumnezeu continuă să restaureze oameni, eliberându-i din robia sexului, a beţiei, a hoţiei, a lăcomiei, a minciunii…etc. Eliberarea din robie nu o poate face un om ci numai Christos. Dacă eşti încă în robia păcatului nu dispera şi nu te teme…Dumnezeu te poate restaura. Ce trebuie să faci? Să-l cauţi pe Christos, să–ţi mărturiseşti păcatul, să-L rogi să transforme viaţa ta. Condiţia să scapi din robie este acceptarea lui Christos şi intrarea în legământ cu Christos.

În al doilea rând Dumnezeu va readuce poporul în ţara sa. Dumnezezu a promis poporului… Canaanul, ţara unde curge lapte şi miere. Neascultarea poporului de Dumnezeu i-a pus în imposibilitate de a se bucura de Ţara Promisă. Păcatele lor şi lipirea de idolii străini L-a determinat pe Dumnezeu să-i lasă pradă robiei.  Din păcate, naşterea lui Christos pentru ei n-a însemnat mântuire. Christos a venit la ai Săi…dar ei nu l-au primit, context în care Dumnezeu şi-a întors faţa înspre neamuri oferindu-le mântuire. Israelul a rămas împrăştiat printre naţiuni. Odată ce Dumnezeu izbăveşte poporul Israel din robie, El mai face un lucru: îl aduce acasă în Ţara Promisă. În ultima vreme primim tot mai multe veşti referitoare la întoarcerea în Ţara Promisă a cât mai multor evrei care au fost împărştiaţi prin lume. Dumnezeu poate face restaurarea deplină a poporului numai acasă, în prezenţa Regelui lor. Asemenea poporului Israel, noi cei care facem parte din poporul Lui răscumpărat prin Jertfa lui Christos putem fi restauraţi acasă. Acasă pentru noi înseamnă Biserica lui Christos. Odată ce Christos te-a eliberat din robia păcatului el te aduce acasă, în Trupul Lui în Biserică. Este locul unde El face restaurarea deplină a celui întors la Christos. Nu te teme…Dumnezeu te-a aşezat în Biserică ca să restaureze deplin viaţa ta.

În al treilea rând Dumnezeu va da poporului o nouă viaţă caracterizată de linişte şi pace. Readucerea rămăşiţei poporului Israel din robie în Ţara Promisă… va fi schimba statutul şi starea lui. Dacă acolo unde a fost  exilat şi rob a cunoscut apăsarea, războiul, înfrângerea şi suferinţa…odată revenit acasă acestea vor dispărea. Dumnezeu va aduce biruinţă deplină asupra neamurilor şi poporul după ce va trece prin necazul cel mare…va avea linişte şi pace. Christos va fi  Conducătorul. Dacă faci parte din poporul Domnului şi Christos te-a aşezat în  Trupul Său – Biserica să ştii că acolo este locul unde El linişteşte şi dă pace sufletului Tău. Odată ce l-ai primit pe Christos şi ai devenit parte a Bisericii Lui, viaţa ta va experimenta liniştea, pacea, împăcarea cu Dumnezeu. Nu te teme să-L primeşti pe Christos, nu te teme să devii parte a Trupului Lui Biserica…Nu te teme să trăieşti viaţa nouă pe care Christos ţi-a dat-o!