NU TE TEME…caută-L pe Christos!

NTT02.19

Mesajul acesta a fost transmis de un înger femeilor care au venit să-L caute pe Isus. Se lumina spre ziua dintâi a săptămânii şi femeile care au fost în anturajul lui Isus, au venit la mormânt să-L caute pe Isus. L-au văzut judecat, l-au văzut condamnat, l-au văzut pe cruce. Probabil au fost în alaiul care l-au dus la mormânt. Trecuseră două zile de la acel moment. Ele nu aveau linişte şi s-au dus să-L caute Isus.  Asemenea lor, sunt astăzi oameni care se duc să-L caute pe Isus. Dar nu-L găsesc în locul unde ei îl caută. Christos nu poate fi găsit într-un mormânt pentru că El este viu.

Dar oare ce înseamnă să-l cauţi pe Isus ?

Să faci ceea ce au făcut magii. Călăuziţi de o stea au plecat din răsărit spre Ierusalim să-L caute pe Împăratul de curând născut. Şi-au lăsat treburile lor, afacerile lor, confortul lor şi au plecat să-L caute pe Isus. Au călătorit zile şi nopţi…să-L caute pe Isus. Au făcut un efort deosebit ca să-L caute pe Isus. Ce este extraordinar în căutarea lor e faptul că L-au găsit pe Isus. Dacă îl cauţi pe Isus, dacă plăteşti preţul căutării Lui cu siguranţă că-L vei găsi. Ei nu l-au căutat din curiozitate. Ei l-au căutat pentru că voiau să-L cunoască pe Isus Împăratul de curând născut. Căutarea lor n-a dat greş. Ei l-au găsit. Şi când l-au găsit n-au mai putut de bucurie. I s-au închinat . Şi-au deschis visteriile şi i-au dăruit aur, tămâie şi smirnă. Întâlnirea cu Isus le-a produs bucurie. Nu te teme ! Caută-l pe Isus la fel ca magii şi vei avea o bucurie nespusă.

Să faci ceea ce făceau noroadele. Au văzut minunile pe care le-a făcut Isus. Au văzut-o pe soacra lui Petru  cuprinsă de friguri mari cum a fost vindecată de Isus. Au văzut minunea înmulţirii pâinilor şi peştilor. Au văzut îndrăciţi eliberaţi. Şi când Isus mergea undeva în pustiu să se roage, noroadele nu aveau răbdare şi-l căutau peste tot. Voiau să-l oprească doar pentru ei. Nu te teme să-L cauţi pe Christos. Unde ? Peste tot. Du-te în orice loc este prezenţa Lui. Du-te şi caută-L acolo unde sunt doi sau trei adunaţi într-un grup mic în Numele Lui. Caută-L acolo…te asigur că-L vei găsi. Du-te în grădina Geţimani, îl vei găsi pe Isus atunci când te vei pleca pe genunchi. Du-te la întâlnirea bisericii, a Trupului lui Christos aflat în închinare. Îl vei găsi acolo pe Isus. Nu te teme…caută-L pe Christos în orice loc unde ştii că El poate fi ! Caută-l şi roagă-L să nu plece de la tine!

Să faci ceea ce a făcut Zacheu. Era un om bogat care a auzit de Isus. A căutat să-L vadă, dar avea o problemă…era mic de statură şi nu putea să-L vadă de norod. S-a dus pe drumul pe care era sigur că va veni Isus. A căutat un dud şi s-a urcat în el ca să-L vadă pe Isus. Când Isus a ajuns în locul acela, a privit spre Zacheu şi i-a spus să coboare din dud… că astăzi este oaspetele lui. Isus a intrat în casa lui Zacheu. Întâlnirea lui Zacheu cu Isus a produs în el o schimbare profundă. Bucuria şi mântuirea au intrat în viaţa lui. Când îl cauţi pe Isus sincer nu contează cât de mic eşti…El te lasă să-L găseşti. Când îl cauţi pe Isus în mod sincer nu contează cât eşti de pierdut…el te recuperează. Când îl cauţi pe Christos în mod sincer  nu contează cât de mari sunt păcatele…el te iartă, te spală şi te eliberează. Când îl cauţi pe Isus în mod sincer El intră în casa ta şi-n viaţa ta …şi produce transformarea vieţii tale. Nu te teme, caută-L pe Isus aşa cum a făcut-o şi Zacheu.

Să faci ceea ce a făcut Andrei. Când l-a auzit pe Ioan Botezătorul rostind cuvintele «  Iată Mielul lui Dumnezeu »… s-a luat după Isus. Şi când Isus l-a întrebat ce caută …răspunsul a fost simplu : Învăţătorule. Isus l-a invitat în casa Lui. Isus l-a invitat să rămână cu El. Si a rămas. A rămas nu numai în casa Lui ci şi în echipa Lui. Din clipa aceea nu l-a mai părăsit pe Isus. Nu te teme să-l cauţi pe Isus. Te asigur că atunci când îl găseşti El te invită să râmâi cu El în Casa Lui- Biserica.

Să faci ceea ce au făcut grecii care au venit să sărbătorească paştele la Ierusalim. Ei au auzit că vine şi Isus. S-au dus la cineva din anturajul lui Mântuitorului şi i-au spus…noi îl căutăm pe Isus, noi vrem să-l vedem pe Isus. Întâlnirea lor cu Isus în acel context le aduce  un mesaj profund : nimeni nu are viaţă dacă nu moare mai întâi. Când îl cauţi pe Christos trebuie să-ţi asumi moartea faţă de lumea aceasta ca să câştigi viaţa veşnică. Nu te teme să-l cauţi, nu te teme să-l urmezi! Adu-ţi aminte de promisiunile Lui : acolo unde sunt Eu va fi şi acela care mă urmează. Cine mă slujeşte va fi răsplătit de Tatăl Meu. Nu te teme…caută-L pe Christos indiferent de preţul pe care trebuie să-l plăteşti!