NU TE TEME…de nimeni şi nimic!

NTT02.10

Domnul Isus Christos pe lângă mesajul clar al Împărăţiei lui Dumezeu şi-a învestit viaţa într-un grup de ucenici. Pe aceştia i-a pregătit să ducă mesajul Împărăţiei până la marginile pămâtului. Cu siguranţă că Isus era extrem de preocupat de investiţia în ucenicii lui şi de reacţia acestora faţă de ceea ce va urma. După ce i-a învăţat o serie de aspecte legate de Împărăţia lui Dumnezeu, Isus i-a trimis pe ucenici. Le-a spus ce să facă în lucrarea lor, ce să ia sau să nu ia cu ei, cum să procedeze la intrarea într-o casă şi mai ales cum să reacţioneze atunci când nu vor fi primiţi într-un loc. E important să privim cu atenţie tot ce le spune Domnul Isus ucenicilor. Mesajul este valabil şi pentru noi şi trebuie să-l înţelegem exact.

Primul lucru pe care Isus îl spune ucenicilor este legat de statutul pe care-l vor avea din acel moment: oi în mijlocul lupilor. Şi într-o asemenea situaţie îndemnul pentru ucenici este să se poarte cu înţelepciune ca şerpii , adică să privească la toate potenţialele pericole ce s-ar putea abate asupra lor. În acelaşi timp să fie gata în orice moment de „atac” adică de a găsi şi folosi momentele prielnice pentru a spune despre realităţile Împărăţiei. Pe de altă parte le spune să fie fără răutate ca şi porumbei, adică să nu reacţioneze cu răutate la răutatea celor cu care vin în contact, lipsa lor de deschidere faţă de adevărurile Împărăţiei lui Dumnezeu.

Al doilea lucru pe care Isus îl spune ucenicilor este să se păzească de oameni, adică să fie foarte atenţi la oamenii cu care vin în contact pentru că în răutatea şi necredinţa lor vor fi mereu gata să-i dea pe mâna soboarelor ca să fie judecaţi. Ba mai mult Isus le atrage atenţia că unii vor fi bătuţi de oameni chiar în sinagogă. E important să pricepem cum Isus îi atenţioează pe ucenici care v-a fi cel mai mare pericol pe care-l vor întâlni: omul căruia trebuie să-i propovăduiască Evanghelia Împărăţiei.

Al treilea lucru pe care Isus îl spune ucenicilor este că vor avea parte de judecata dregătorilor şi împăraţilor. Ei trebuiau să ştie că oamenii nu se vor opri doar la răutăţi şi bătăti ci vor fi gata să-i dea pe ucenici în mîinile celor ce pot să-i judece din punct de vedere uman. Numai că Isus le atrage atenţia că acest fapt se va produce pentru ca ei să slujească de mărturie înaintea dregătorilor, împăraţilor şi neamurilor.

Al patrulea lucru pe care îl spune Isus ucenicilor este realitatea că vor fi urâţi de toţi din pricina Numelui Lui. Mântuitorul le atrage atenţia ucenicilor că nu vor fi primiţi cu aplauze, ci cu ură şi dezaprobare. Ucenicii trebuiau să ştie care va fi atitudinea generală cu care vor fi primiţi şi faptul că vor avea de suportat nu dragostea oamenilor ci ura lor.

Al cincilea lucru pe care îl spune Isus ucenicilor este cum să se comporte atunci când vor fi prigoniţi într-un loc. Isus nu le spune să se împotrivească… ci să fugă în altă cetate. Isus îi învaţă că este important ca ei să se protejeze (pe de-o parte), iar pe de cealaltă parte să vadă într-o asemenea situaţie posibilitatea de a propovădui Evanghelia Împărăţiei şi într-un alt loc.

Ca să-i ajute să înţeleagă că acesta-i drumul ce urmează să-l străbată, Isus le spune ucenicilor să NU LE FIE TEAMĂ. Să nu se teamă de oamenii cu care se vor confrunta, de situaţiile pe care le vor întâmpina , de dregătorii la care vor fi duşi, de prigoana ce se va abate asupra lor. NU VĂ TEMEŢI DE EI, le-a spus Isus ! Apoi Isus le-a spus şi de ce să nu se teamă de ei, pentru că toate ascunzişurile lor vor fi scoase într-o zi la iveală şi într-o zi tainele Împărăţiei vor fi vizibile.

Mesajul lui Isus Christos este şi pentru mine şi pentru tine. Noi suntem chemaţi să fim ucenici ai lui Christos. Şi ca ucenici ai lui Christos, trebuie să avem în vedere ce ne aşteaptă în umblarea noastră de zi cu zi şi ce trebuie să facem. Ce mare har avem să cunoaştem exact statutul nostru şi ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Un lucru este important să-l pricepem… că nu ne aşteaptă o viaţă uşoară ca ucenici ai lui Isus. Certitudinea pe care ne-o transmite Christos este că NOI NU TREBUIE SĂ NE TEMEM de nimeni şi nimic pentru că Dumnezeu este cu noi, ne dă putere , vorbeşte şi lucrează prin noi.