NU TE TEME…întăreşte-te şi îmbărbătează-te!

NTT01.14

Iosua a fost urmaşul lui Moise ales de Dumnezeu să preia conducerea poporului lui Israel în ofensiva de ocupare a ţării Canaanului. Iosua avea o bogată experienţă militară, probabil că a făcut parte din armata egipteană. El a fost aghiotantul lui Moise când au avut loc evenimentele de la Sinai. Iosua a făcut parte din grupul celor douăsprezece iscoade trimise de Moise să cerceteze ţara Canaanului. El a încurajat poporul să pornească imediat la cucerirea ţării. După ce trece Iordanul şi cucereşte Ierihonul, Iosua lansează două campanii, cea sudică şi apoi cea nordică.  În campania sudică are loc o mare bătălie la Gabaon, unde cinci împăraţi ai amoriţilor cu armatele lor s-au suit împotriva poporului… dar Domnul a dat biruinţă lui Israel. Cei cinci împăraţi s-au ascuns într-o peşteră de unde au fost aduşi înaintea poporului după ce Israelul a fugărit şi nimicit armatele lor. În faţa întregului popor, Iosua a chemat toţi bărbaţii din Israel « să pună picioarele pe grumujii  » celor cinci împăraţi. În acele momente structura militară a lui Iosua a ieşit în evidenţă şi s-au văzut (încă odată) calităţile de strateg şi conducător. El  le-a spus bărbaţilor din popor să nu le fie frică şi nici teamă să-i ucidă pe cei cinci împăraţi. Ba mai mult Iosua foloseşte momentul ca o pregătire psihologică a oştenilor săi pentru bătăliile ce  vor urma.

Cu siguranţă că era o anumită teamă în rândul oştenilor. Poate unii îşi puneau problema…dar dacă printr-o conjuctură cei cinci împăraţi vor scăpa? Probabil se gândeau că cei care au fugit în ţinuturile învecinate se vor reorganiza, sau vor organiza comandouri şi vor încerca să vină şi să-i elibereze pe aceşti împăraţi. Sau poate era şi o spaimă provocată de faptul că aveau în faţa lor nu oşteni de rând ci împăraţi. Şi nu unul ci cinci. Nu vă înspăimântaţi, le spune el. Uitaţi-vă la soarta acestor împăraţi pe care Domnul i-a dat în mâinile noastre. Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă pentru că aşa va face Domnul tuturor vrăjmaşilor voştri. Iosua a avut grijă să folosească acel moment pentru a-şi încuraja şi motiva oştenii. Iosua ştia valoarea încurajării şi efectul ce-l poate avea. Iosua înţelegea teama reală din inima luptătorilor săi, chiar dacă reputaseră o mare victorie. Important de subliniat este faptul că Iosua le atrage atenţia că Domnul este acela care va da biruinţa poporului. Ca să le spulbere orice îndoială şi orice teamă, Iosua i-a lovit pe cei cinci împăraţi, i-a spânzurat de copaci şi apoi i-a îngropat în peştera în care se ascuseseră.

Momente ca acestea sunt extrem de tensionate. Am trăit asemenea momente tensionate în anul 1989 în timpul revoluţiei care a spulberat comuniştii de la putere. După ce s-a anunţat că dictatorii au fost prinşi…teama şi spaima au cuprins populaţia, armata şi noile autorităţi revoluţionare. Erau conştienţi că atâta timp cât dictatorii sunt în viaţă reprezintă un pericol evident pentru noua putere şi pentru poporul care dorea să se elibereze de comunism. Abia atunci când s-a anunţat că au fost judecaţi şi executaţi s-au mai liniştit puţin spiritele…dar oarece linişte a fost numai după ce caseta video cu procesul şi execuţia a fost difuzată. Şi linişte deplină… n-a fost ani buni după aceea.

Trebuie să recunoaştem că şi noi copiii Domnului avem momente în care ne înspăimântăm atunci când Dumnezeu ne dă o biruinţă, ba chiar îi dă în mîinile noastre pe cei ce ne sunt duşmani. Ne temem de ce ar putea să urmeze Parcă nu ne vine să credem că trăim o asemenea experienţă. Diavolul duşmanul nostru, ne răscoleşte prin simpla lui prezenţă, şi provoacă în noi spasme şi teamă. Şi în asemenea momente avem nevoie de încurajare. Noi toţi suntem angajaţi într-o luptă continuă şi simţim nevoia să fim îmbărbătaţi. Cele mai puternice şi valoroase încurajări vin de la cei care sunt liderii şi conducătorii noştri. Sunt oameni cărora Dumnezeu le-a dat acest dar şi această capacitate de a conduce şi de a avea abilitatea să spună clar, simplu şi răspicat NU TE TEME şi NU TE ÎNSPĂIMÎNTA. Acum e vremeaa să te întăreşti şi să te îmbărbătezi pentru că duşmanul tău chiar dacă este de faţă e fără putere, e legat, e ţinut la respect de Domnul. Ce dulci sunt asemenea cuvinte şi ce trăiri generează ele în oricare credincios. Ce mare har să ai parte de un Iosua împrejurul tău care să te ajute să te bucuri de biruinţa pe care ţi-a dat-o Domnul, să te încurajeze şi să te ajute să treci peste momentele ce vor urma, când îndoiala şi teama îţi vor da târcoale.

Bucură-te de biruinţele ce ţi le dă Domnul şi nu te mai lăsa cuprins de teamă şi nu te mai înspăimânta.