Ai…

Israelul era în al nouălea cer după ce zidurile Ierihonului au fost dărâmate. A fost o victorie mare la Ierihon. Drumul spre celelalte cetăţi era deschis. Nici n-au stat prea mult pe gânduri şi s-au şi aruncat asupra următorului obiectiv: Cetatea Ai. Ce-a urmat…?

ÎNFRÂNGEREA.  Iosua a trimis două iscoade la Ai să iscodească cetatea. Aceştia s-au întors cu un mesaj încurajator…n-avem ce bate de ei ! Ei au avut şi un îndemn simplu pentru Iosua…nu obosi tot poporul, ajung trei mii de oameni să cucerească cetatea. Surpriză însă…cei din cetatea Ai i-au fugărit pe cei din poporul Domnului, le-au omorât 36 de oameni administrându-le o înfângere ruşinoasă. Două elemente au contribuit la această înfrângere. În primul rând păcatul lui Acan…cel care a luat din Ierihon pentru sine din lucrurile date spre nimicire. În al doilea rând o strategie greşită a lui Iosua, care nu l-a mai întrebat pe Domnul ci s-a bazat pe informaţiile spionilor şi probabil pe experienţa sa militară. Asemenea lor şi noi experiem după câte o biruinţă deosebită o înfrângere dureroasă.Poate în ultimul an ţi-ai petrecut cea mai mare parte a timpului liber cu colegii tăi, la fotbal, golf, etc.  Tocmai te-ai bucurat de faptul că unul din colegii tăi de muncă invitat de tine la biserică s-a întâlnit cu Christos. Zilele trecute s-a botezat şi ai fost plin de mândrie şi satisfacţie pentru decizia lui. N-ai ezitat să spui celor din biserică…eu l-am adus la biserică. Te-ai simţit extraordinar când fraţii , surorile şi unii din familie ţi-au zis…felicitări ! A meritat să insişti, a meritat să mergi cu el la golf, la călărie, la fotbal, să te preocupe mântuirea lui. Dar în tot acest timp n-ai mai avut timp cu fiul tău de şaptesprezece ani. N-a trecut multe zile de atunci şi într-o zi fiul tău… pe care l-ai dus de mic la grupa de copiii în biserică, este surprins consumând droguri şi internat într-un centru de dezintoxicare. Eşti şocat, că doar l-ai dus la biserică. Ba chiar l-ai întrebat înainte de ultimul botez…tu nu vrei să te botezi?. Dar în ultimul an n-ai avut timp să stai cu el mai mult de cinci minute pe zi. Ai avut timp pentru serviciu, pentru colegi, pentru socializare cu alţii… dar nu ai avut timp pentru fiul tău. Ai ignorat cuvintele apsotolului Pavel „ Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s−a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.” ( 1 Timotei 5.). Rezultatul: ţi-ai pierdut fiul şi familia ta , soţia, fiica ta, părinţii voştri…sunt răvăşiţi de durere. Cu toţii resimt înfrângerea şi ruşinea.

ÎNTREBĂRILE. Iosua privind rezultatul dezastruos al bătăliei de la Ai …a fost marcat profund de înfrângere. Şi-a sfâşiat hainele, s-a aruncat cu faţa la pământ.Şi-a presărat ţărână în cap şi a stat înaintea Chivotului Domnului toată ziua. Nu numai el ci şi bătrânii lui Israel. Şocul înfrângerii a fost enorm. Ruşinea a fost mare. Deznădejdea a fost cumplită. Şi în această agonie…Iosua pune trei întrebări care îl măcinau. Prima : „Ah! Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriţilor şi să ne prăpădeşti?”(Iosua 7.7).Iosua începe să-l chestioneze pe Dumnezeu şi oarecum să-l acuze că vrea să-i dea în mâinile duşmanilor. O înfrângere şi Iosua vede un capăt de drum. Uită tot ce-a promis şi-a făcut Dumnezeu cu poporul. A doua întrebare: „Dar, Doamne, ce voi zice, după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmaşilor lui?”(Iosua7.8). Iosua îşi făcea probleme de imagine. Ce mai poate el zice în faţa unei înfrângeri ruşionoase.Se gândea la imaginea lui şi imaginea poporului Israel făcută ţăndări de această înfrângere. Tot ce a câştigat la Ierihon s-a dus pe „ apa sâmbetei” la Ai. Iosua pune şi a treia întrebare: „Canaaniţii şi toţi locuitorii ţării vor afla; ne vor înconjura şi ne vor şterge numele de pe pământ. Şi ce vei face Tu Numelui Tău celui mare?”(Iosua 7.9). Iosua este preocupat de destinul lui şi a poporului ca urmare a înfrângerii. Dar  pe Iosua îl interesează şi felul în care Dumnezeul poporului va fi perceput de celelalte popoare. Pe Iosua îl interesează imaginea pe care Dumnezeul în care şi-a pus încrederea …o va avea  după înfrângerea lor. Trei întrebări la care Iosua aştepta un răspuns. Un răspuns …care n-a venit. Asemenea lui şi noi când avem parte de-o înfrângere ne punem întrebări şi aşteptăm răspunsuri. Poate experienţa avută cu fiul tău ajuns la dezintoxicare ca urmare a consumului de droguri determină în tine întrebări de genul: Doamne de ce m-ai lăsat să trec printr-o asemenea experienţă? Ce-o să zică colegii despre mine? Cum o să le mai pot eu vorbi despre transformarea pe care o face Christos ? Cum o să-i mai pot chema la biserică? Ce-o să zică oamenii despre puterea Ta de Dumnezeu când se vor uita la înfrângerea şi ruşinea provocată de fiul meu? Înfrângerile întotdeauna vor provoca întrebări. Întrebări la care cu siguranţă vei aştepta răspuns. Un răspuns care s-ar putea să nu-l primeşti niciodată.

ÎNDEMNURILE. Interesant este faptul că Dumnezeu  nu-i răspunde lui Iosua la întrebările punctuale puse. Dumnezeu însă îl ajută pe Iosua să înţeleagă de ce a ajuns să experiementeze înfrângerea ruşionasă de la Ai. Dumnezeu îi descoperă lui Iosua unde este de fapt poblema…cineva a păcătuit, cineva a călcat legământul, a luat din lucrurile date spre nimicire, le-a ascuns, a minţit. Dumnezeu îl conştientizează pe Iosua că nu răspunsul la întrebările puse de el este important în soluţionarea problemei lor ci nimicirea lucrurilor care au fost luate din Ierihon . În acest context Dumnezeu are trei îndemnuri pentru Iosua. Primul îndemn: scoală-te…nu pierde vremea cu bocituri şi întrebări. Al doilea îndemn: sfinţeşte poporul…pentru că la mijloc este un păcat. Al treilea îndemn:  soluţionează problemă…identifică cine se face vinovat de situaţia în care a ajuns poporul şi nimiceşte-l. Iosua a luat aminte la fiecare îndemn şi a făcut întocmai cum i-a cerut Domnul.  La fel procedează Dumnezeu şi cu noi atunci când frământaţi de înfrângerile trăite ne punem şi punem întrebări. Experienţa trăită cu fiul ajuns la dezintoxicare  te-a adus într-o stare ca cea a slăbănogului. Nu mai eşti în stare să faci nimic. Eşti ţintuit locului.Ţi-ai pierdut tot orizontul şi te frămânţi căutând răspuns la întrebări. Şi într-un asemenea context deschizi Biblia şi Dumnezeu are un mesaj clar pentru tine: „ «Ţie îţi poruncesc», a zis El slăbănogului, «scoală−te, ridică−ţi patul şi du−te acasă.»” ( Marcu 2.11). Duhul lui Dumnezeu îşi spune: nu te mai considera un handicapat şi nu mai pierde vremea cu lamentări, cu întrebări, cu reproşuri. Cu asta nu rezolvi nimic. Scoală-te! Acţionează! Schimbă-ţi atitudinea! Cum? Ia aminte la ce le spune Pavel celor din Tesalonic „Căci Dumnezeu nu ne−a chemat la necurăţie, ci la sfinţire”.( 1 Tesaloniceni 4.7) .Sfinţirea o lucrează Dumnezeu în viaţa ta şi a familiei tale. Cheamă întreaga familie la sfinţire şi dedicare Domnului. Ia un timp de post şi rugăciune cu întreaga familie. Petrece timp adâncindu-te în Cuvântul lui Dumnezeu. Şi pe măsură ce te vei adânci în Scripturi… Dumnezeu îţi va descoperi de ce ai ajuns să experimentezi înfrângerea şi ruşinea cu fiul tău. Vei înţelege cine, unde şi când a greşit.Şi mai mult decât atât… Dumnezeu  îţi va descoperi soluţia pentru problema ta. El îţi va lămuri lucrurile care pentru tine acum par ascunse Cum? Prin Duhul Lui …aşa ne spune Pavel „Nouă însă Dumnezeu ni le−a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu „( 1 Corinteni 2.10). Acest lucru se întâmplă când renunţi să mai pui întrebări şi iei aminte la îndemnurile pe care Dumnezeu ţi le aduce prin Duhul Lui.

ÎNGROPAREA. Iosua înţelege de ce au pierdut bătălia de la Ai. Cu ajutorul lui Dumnezeu…Iosua identifică vinovatul în persoana lui Acan, fiul lui Carmi din seminţia lui Iuda . Acesta chestionat de Iosua îşi mărturiseşte păcatul recunoscând că a greşit. Iosua recupereză din cortul familiei lui Acan „lucrurile date spre nimicire”  le ia  dimpreună cu cortul şi tot ce aparţinea familiei. A luat pe Acan împreună cu familia, cu bunurile lor, cu animalele lor şi lucrurile date spre nimicire şi i-a dus în valea Acor. Acolo Iosua are un mesaj scurt pentru Acan. Îi pune o întrebare …” Pentru ce ne-ai nenorocit?”. Apoi îi comunică scurt….” Şi pe tine te va nenoroci Domnul azi”. Ce a urmat? Acan cu familia au fost ucişi şi peste ei şi bunurile lor poporul a ridicat un morman de pietre…un monument care să amintească tuturor că Dumnezeu nu tolerează păcatul.Un monument care comunică un mesaj clar din partea lui Dumnezeu…” plata păcatului este moartea” ( Romani 6.23). Acolo în valea Acor… Acan cu tot ce-i aparţinea a fost îngropat. A fost un moment de adâncă tulburare dar şi de o adevărată eliberare a poporului. Dumnezeu aşteaptă şi de la noi să procedăm cum a procedat Iosua.Să înmormântăm păcatul. După ce Dumnezeu ţi-a descoperit cine şi ce a determinat falimentul şi dezastrul în familia ta, ca urmare a depistării fiului tău ca şi consumator de droguri…El aşteaptă să faci ceva.  Ce să faci?  În primul rând să iei aminte la ce spune apostolul Pavel în Romani 6.23 „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.” Şi când înţelegi că problema păcatelor care au generat tragedia din viaţa familiei tale nu o poţi rezolva decât în Christos, atunci  procedezi aşa cum spune Ioan   „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” ( 1 Ioan 1.9). În contextul noului legământ… Dumnezeu nu-ţi cere să omori pe cineva din familia ta care se face vinovat de ce s-a întâmplat, pentru acel păcat a murit Christos. Dumnezeu  îţi cere în primul rând să-ţi identifici şi mărtuseşti vinovăţia şi apoi  să faci ce spune apostolul Pavel „De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.” ( Coloseni 3.5). Dumnezeu îţi cere să omori mândria ta, superficialitatea, dezinteresul faţă de cei din familie, lăcomia, jumătăţile de măsură, pornirile păcătoase şi plăcerile tale private …devenite păcatele tale ascunse. Mărturtisirea păcatelori trebuie să fie însoţită de îngroparea lor, adică renunţarea la ele. E adevărat că mărtusirirea păcatelor va aduce oarece tulburare dar va deschide calea spre eliberarea ta, a familiei tale şi va crea premisele victoriilor următoare.

ÎNVINGĂTORII. Odată rezolvată problema păcatului, Iosua şi poporul  au o altă abordare cu privire la cucerirea cetăţii Ai. Ei iau aminte la strategia sugerată de Dumnezeu şi mai ales la promisiunea ce i-a fost făcută lui Iosua: iţi dau cetatea Ai cu tot ce este în ea! Bătălia este dusă de întreaga oaste pe baza strategiei stabilite de Domnul…o strategie militară care viza atragerea luptătorilor din cetatea Ai într-o capcană, prinderea şi nimcirea lor  într-o ambuscadă . Poporul a respectat întocmai ceea ce Iosua le-a cerut. Fiecare s-a aşezat la locul stabilit şi au acţionat la comada lui Iosua. Pe tot parcursul bătăliei Iosua a ţinut mâna cu suliţa întinsă spre cetate, până ce au fost nimiciţi douăsprezece mii de oameni şi a fost pârjolită cetatea Ai. Au nimicit tot ce le-a cerut Domnul lăsând pentru ei numai prada de război. A fost un nou moment de biruinţă ce s-a datorat Domnului şi a venit ca urmare a ascultării poporului de Domnul. Dumnezeu este gata să ne dea fiecăruia dintre noi o nouă biruinţă, dar numai în condiţiile unei atitudini de pocăinţă sinceră şi ascultare necondiţionată de El. Odată ce ai identificat cine poartă vina pentru falimentul fiului tău şi pocăinţa şi-a făcut loc în viaţa ta şi a familiei tale, începe o nouă etapă. Duhul lui Dumnezeu îţi descoperă un al mod de abordare a vieţii de familie. Pui din nou familia, soţia, fiica şi fiul tău pe locul cuvenit. Începi să dai timp în familie , rezolvând probleme, stând de vorbă cu fiica ta şi mai ales petrecând cu fiul tău ore preţioase în clinica de dezintoxicare. Vor trece zile, luni şi poate ani  în care va trebui să dai timp de calitate cu cei din familia ta.Va fi vremea când va trebui să faci faţă multor încercări şi să te înarmezi cu multă răbdare pentru că numai „răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea”.(Romani 5.4) . Nu uita ce spune înţeleptul în Proverbe  21:31 „Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului.” Într-o zi Dumnezeu va aduce din nou biruinţa. Vei experimenta o nouă victorie. Va fi ziua când fiica ta va spune…vreau să-l mărturisesc pe Christos, vreau să mă botez. Iar la botezul ei…primul care îşi va preda viaţa în mâna lui Christos va fi fiul tău. Vei fi din nou un învingător! Vei experimenta din nou victoria cu Domnul.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.