Rugă pentru noul an…

ruga2

Doamne … învaţă-ne să numărăm bine

Clipele şi zilele din anul ce vine,

Să căpătăm minte şi inimă-nţeleaptă

Umblând cu demnitate pe calea dreaptă.

Doamne… satură-ne în fiecare dimineaţă

Cu bunătatea izvorâtă din a Ta Viaţă,

Să căpătăm bucurie şi pace din plin

Trăind copleşiţi de Harul Divin.

Doamne… înveseleşte-ne necontenit

Atâtea zile câte-n urmă ne-ai smerit,

Să căpătăm încredere şi siguranţă de sine

Păşind prin dureri alături de Tine.

Doamne…arată-ne zilnic a Ta îndurare

Sfinţindu-ne mâinile angajate-n lucrare,

Să căpătăm putere şi destoinicie

Lucrând cu rodnicie în a Ta Împărăţie.

Doamne…fie peste noi a Ta bunăvoinţă

Însoţită de ungere sfântă şi credinţă,

Să strălucim în lume ca un far luminos

Arătând calea spre Slava lui Christos!