Cântarea Mariei…

Cu ceva vreme înainte să se nască Mesia, Maria a prefaţat acel moment printr-o cântare. În pragul Sărbătorii Naşterii Mântuitorului când colindele pătrund pe toate canalele în casele noastre vă invit să recitiţi cuvintele acelei cântări. În timp ce o recitiţi,  ascultaţi  „Ave Maria”  interpetată la saxofon de Oussama Zaher.  

„Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi. Pe cei flămânzi i−a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i−a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci Şi−a adus aminte de îndurarea Sa cum făgăduise părinţilor noştri − faţă de Avraam şi sămânţa lui în veac.” 

Luca 2: 46-55 ( Versiunea Cornilescu)